ACIS Symposium ‘Juridische aspecten van de richtlijn verzekeringsdistributie’

 

Op vrijdag 9 februari 2018 organiseert het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) het symposium: ‘Juridische aspecten van (de implementatie van) de richtlijn verzekeringsdistributie’. Het symposium vindt plaats in de ‘Industrieele Groote Club’, Dam 27, Amsterdam en duurt van 13.00-17.30 uur. De toegang tot dit symposium is voor leden van het Verbond van Verzekeraars gratis

ACIS is een initiatief van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en wordt vanuit het Verbond ondersteund.Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website van ACIS.

Programma

12.30 Ontvangst en registratie

13.00 Opening door de dagvoorzitter: dr. C.J. de Jong (onafhankelijk consultant regulering en toezicht en verbonden aan ACIS)

13.05 Mw. prof. mr. K.W.M. Lieverse (hoogleraar financieel toezichtrecht Radboud Universiteit en advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam): ‘Reikwijdte van de richtlijn verzekeringsdistributie en beloningsaspecten’

13.30 Dr. S.Y.Th. Meijer (advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam): ‘De zorgplicht in ontwikkeling’

14.00 Mr. F.M.A. ’t Hart (advocaat bij Hart advocaten te Amsterdam): ‘Productgovernance en -toezicht’

14.30 Mw. mr. A. Vágási (De Nederlandsche Bank, toezichthouder jurist Toezicht Verzekeraars, promovenda aan de UvA en verbonden aan ACIS): ‘De richtlijn verzekeringsdistributie vanuit het oogpunt van de interne markt’

15.00 Pauze

15.30 Mw. prof. dr. B. Weyts (hoogleraar verzekeringsrecht Universiteit Antwerpen en verbonden aan ACIS): ‘Verordening inzake het standaard informatiedocument en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten’

16.00 Mw. mr. drs. J.I. Roos (juridisch medewerker Van Niekerk Cieremans advocaten, promovenda aan de UvA en verbonden aan ACIS): ‘Implicaties van de richtlijn verzekeringsdistributie voor de co-assurantiemarkt en beursmakelaars’

16.30 Prof. dr. Ph.H.J.G. van Huizen (hoogleraar handelsrecht Universiteit Utrecht, advocaat bij Van Huizen Law te Rotterdam en verbonden aan ACIS): ‘Belangenconflicten en transparantie’

17.00 Prof. dr. J.G.J. Rinkes (hoogleraar privaatrecht OU, hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht UvA en verbonden aan ACIS): ‘Minimumharmonisatie en gold plating/ Herziening van de Wft’

17.30 Afsluiting door de dagvoorzitter, waarna borrel Aanmelden voor dit symposium kan via acis@uva.nl