ACIS-symposium ‘De impact van de IDD zoals opgenomen in de Wft op 14 december in Amsterdam

 

Op vrijdag 14 december a.s. organiseert het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) het symposium: ‘De impact van de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) zoals opgenomen in de Wft’. Het symposium vindt plaats bij de Universiteit van Amsterdam, locatie Plantage Muidergracht 12 (Zaal M1.02).  De toegangsprijs bedraagt € 149. Voor ACIS-onderzoekers, Master Verzekeringskunde-studenten en leden van het Verbond van Verzekeraars is deelname gratis.

Eerder deze week, op 1 oktober jl., is de Insurance Distribution Directive van kracht geworden in Nederland en moeten verzekeraars, banken, intermediairs, gevolmachtigden of anderszins onder toezicht staande instellingen aan deze nieuwe regels voldoen. “Omdat we nu weten hoe de IDD in de Nederlandse Wft is opgenomen, kunnen de impact van de IDD ook echt goed overzien voor de Nederlandse markt. Daarom heb ik, samen met ACIS-collega Cees de Jong, een symposium georganiseerd over dit thema”, stelt Fred de Jong, partner bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur: Opening door dagvoorzitter mr. dr. Cees de Jong (ACIS)

13.35 uur: Handelen in het belang van klanten onder het IDD-regime door mr. Johannes de Jong (OsborneClarke)

14.10 uur: Relevante beloningsbepalingen en de transparantiediscussie door dr. Fred de Jong (ACIS

14.45 uur De impact van de gedelegeerde verordening inzake beleggingsverzekeringen mr. Berry van Wijk (Houthoff )

15.20 uur: PAUZE

15.40 uur De praktijk: productontwikkeling en distributie door verzekeringstussenpersonen door mr. dr. Cees de Jong (ACIS)

16.15 uur: Toepassing van de productgovernancevereisten voor verzekeraars door mr. Pien Kerckhaert (Finnius)

16.50 uur:  Nieuwe verplichtingen: De verlangens- en behoefte test en IPID door mr. dr. Sjoerd Meijer (NautaDutilh)

17.25 uur Afsluiting, gevolgd door borrel

 

Aanmelden voor dit symposium kan via acis@uva.nl