Achmea stelt gelijke kwaliteitseisen aan alle schade- en contra-experts; inschrijving in NIVRE-Register één van voorwaarden

 

De schademerken van Achmea (Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis) hebben  de verzekeringsvoorwaarden aangepast en kwaliteitseisen opgenomen waaraan zowel de schade-experts van de eigen expertisedienst als de contra-experts en de te benoemen derde experts als arbiter dienen te voldoen.  Vanaf 1 juli gaan zij  de te benoemen (contra)experts aan deze kwaliteitseisen toetsen, heeft de verzekeraar bekend gemaakt.  “Wij vinden het belangrijk dat onze klanten worden geholpen door schade-experts die goed opgeleid, deskundig, betrouwbaar en integer zijn”, licht Achmea toe.

In een brief aan contra-experts benadrukt Achmea het belangrijk te vinden dat alle experts met wie zij samenwerkt ingeschreven zijn bij in het NIVRE-Register  (of bij een vergelijkbaar instituut). Hiermee zegt het verzekeringsconcern te willen bereiken dat alle experts die bij de schadevaststelling van haar klanten zijn betrokken van een hoog en gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn. Ook geeft Achmea aan het belangrijk te vinden dat alle experts onder klacht- en tuchttoezicht staan zodat de integriteit, betrouwbaarheid en deskundigheid voortdurend worden gewaarborgd.

In de brief geeft de verzekeraar dan ook aan van alle schade-experts waarmee zij samenwerkt te verwachten dat zij zijn ingeschreven in het NIVRE-Register, omdat NIVRE een onafhankelijke beroepsorganisatie is voor individuele (schade- en contra)experts. “Het NIVRE stelt hoge eisen aan de inschrijving van deze experts in het register. Zij zijn verplicht tot het volgen van permanente opleidingen willen zij lid kunnen worden en blijven. Bovendien geldt voor de ingeschreven experts een klachtenreglement en is op deze experts tuchtrecht van toepassing”, verklaart Achmea.

De verzekeraarsgigant voegt hieraan toe dat inschrijving bij een (toekomstige) soortgelijk organisatie  als het NIVRE ook is toegestaan. “Dit instituut moet dan net als het NIVRE hoge eisen stellen aan en waarborgen kennen voor de deskundigheid van de schade-experts. Ook moet dit instituut toezien op integer en betrouwbaar gedrag van de ingeschreven schade-experts. Dit door het stellen van hoge eisen aan (permanente) opleiding, het voeren van een klacht- en tuchtrecht dat van toepassing is op de ingeschreven experts en het zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.”

Contra-experts die op dit moment niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, hebben van Achmea een brief ontvangen waarin de verzekeraar hen in overweging geeft om zich als (kandidaat)lid bij het NIVRE in te schrijven. Hierbij geldt een overgangstermijn van één (1) jaar. Als men bereid is vóór 1 juli 2019 lid te worden, dan beroept Achmea zich gedurende het overgangsjaar nog niet op de kwaliteitseisen.

Degenen die niet aan de kwaliteitseisen willen voldoen, worden niet meer als contra-expert geaccepteerd. Daarover schrijft Achmea in de brief: “Dit betekent dat onze expert met u geen akte van benoeming opstelt. Ook stellen wij met u dan niet de hoogte van de schade vast. Wij zullen onze verzekerden in voorkomend egevallen op wijzen. Wij leggen dan uit dat een verzekerde alleen een contra-expert kan laten benoemen die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij vragen de verzekerde dan een contra-expert voor te dragen die wel voldoet aan de kwaliteitseisen wil hij recht hebben op vergoeding van de kosten van contra-expertise, zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden.”