Achmea lanceert Innovation Fund van 100 miljoen euro voor Fintech en Insurtech

Achmea introduceert een Innovation Fund dat vanaf 1 oktober 2019 groeikapitaal kan verstrekken aan ondernemingen die actief zijn op de domeinen gezondheid, mobiliteit, wonen en financiële oplossingen voor nu, straks en later. Het fonds richt zich op initiatieven gebaseerd op opkomende technologieën in de Fintech en Insurtech. Het is de ambitie om het fonds op termijn te laten groeien naar een initiële omvang van 100 miljoen euro, zo heeft Achmea bekend gemaakt bij de halfjaarcijfers. “Wij gaan onverminderd door met het ontwikkelen van aansprekende, vernieuwende diensten die naast grote maatschappelijke impact, ook waarde leveren voor Achmea”, zegt RvB-voorzitter Willem van Duin over het nieuwe fonds. 

Over de cijfers is Achmea tevreden. Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur: “2019 is het laatste jaar van onze strategische planperiode “Samen Waarmaken”. We hebben in het eerste halfjaar opnieuw goede voortgang geboekt met de realisatie van onze strategische en financiële doelen.” Ook financieel hebben we goede prestaties geleverd. We realiseren over de eerste helft van 2019 een toename van het operationele resultaat naar € 284 miljoen en hiermee een stijging van de nettowinst tot €234 miljoen. De omzet is licht gegroeid naar €17,6 miljard en de kosten zijn gedaald. Met de kostendaling hebben we het eind 2016 gestelde doel, een kostenreductie van €200 miljoen in de strategische planperiode, gerealiseerd. Uiteraard behouden we onze focus op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Zo houden we de premies voor onze klanten concurrerend en realiseren we voldoende resultaat om te herinvesteren in de beste producten en diensten. Onze solvabiliteit is robuust. Hierdoor kunnen onze klanten vertrouwen op onze gezonde financiële positie, zoals mag worden verwacht van een verzekeraar met een coöperatieve identiteit.”

coöperatieve achtergrond

“In lijn met onze coöperatieve achtergrond zetten wij ons in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. In de achterliggende periode zijn opnieuw mooie stappen gezet. “Als verzekeraar helpen wij traditioneel bij tegenslag of ziekten en staan we onze klanten bij met preventie en advies. Zo voorkomen we veel leed of schade. De wereld verandert echter in hoog tempo en de wensen van onze klanten veranderen mee. Met de uitbreiding naar innovatieve diensten, in aanvulling op onze verzekeringen, spelen we in op die veranderende wensen. Zo biedt Centraal Beheer KlusHulp, Juridische Hulp en PechHulp langs de weg, zonder abonnement. Interpolis realiseert met AutoModus en WegWijsVR een veiliger verkeer, onder meer door afleiding van de mobiele telefoon tegen te gaan. Met de stimulering om groene daken aan te leggen draagt Interpolis bovendien bij aan de vermindering van overlast en schade door de toenemende overvloedige regenval.”