Achmea: gelijke kwaliteitseisen voor alle schade- en contra-experts

Achmea vindt het belangrijk dat haar klanten worden geholpen door schade-experts die goed opgeleid, deskundig, betrouwbaar en integer zijn. Dat geldt niet alleen voor de schade-experts die in dienst zijn van de eigen expertisedienst van Achmea, maar ook voor de contra-experts en de 3e experts die als arbiter worden benoemd. De schademerken van Achmea (Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis) hebben daarom de verzekeringsvoorwaarden aangepast en kwaliteitseisen opgenomen. Vanaf 1 juli gaan wij de te benoemen (contra)experts aan deze kwaliteitseisen toetsen.

Achmea verwacht voortaan dat alle experts met wie zij samenwerkt ingeschreven zijn bij het NIVRE (of een vergelijkbare branchevereniging). Het NIVRE is een onafhankelijke branchevereniging voor individuele schade- en contra-experts. Het NIVRE stelt hoge eisen aan de inschrijving van deze experts in het register. Zij zijn verplicht tot het volgen van permanente opleidingen willen zij lid kunnen worden en blijven. Bovendien geldt voor de ingeschreven experts een klachtenreglement en is op deze experts tuchtrecht van toepassing.
Contra-experts die op dit moment niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, hebben van Achmea een brief ontvangen (zie bijlage). Zij kunnen zich alsnog inschrijven als lid bij het NIVRE. Hierbij geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Als men bereid is vóór 1 juli 2019 lid te worden, dan beroept Achmea zich gedurende het overgangsjaar nog niet op de kwaliteitseisen. Degenen die niet aan de kwaliteitseisen willen voldoen, worden niet meer als contra-expert geaccepteerd.

Voor nadere informatie zie bijgaande brief aan contra-experts.

file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KUNNZ1ZC/Brief%20contra-expertisebureaus.pdf.