ABN AMRO presenteert resultaten strategie-review: 15% banen worden geschrapt

 ‘We verwachten tot en met 2024 een verdere vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 15%, vooral vanaf 2022. De gevolgen voor onze medewerkers gaan we beperken door natuurlijk verloop en omscholing naar rollen waarin wij de komende jaren tekorten voorzien. Dat heeft ABNAmro vandaag bekend gemaakt bij de presentatie van haar Strategische Update Review. Eind vorig jaar werkte er bij de bank 10.800 mensen /

Robert Swaak, CEO: ‘Vandaag presenteren we de resultaten van de strategie-review en onze visie voor de bank. Onze strategische pijlers – klantbeleving, duurzaamheid en bank van de toekomst – geven richting aan onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’. Met ons sterke merk en aantrekkelijke marktposities in alle segmenten hebben we een stevig fundament. Onze strategie-review geeft ons nu een duidelijk profiel en focus. De in augustus aangekondigde afbouw van de CIB non-core portefeuille was een eerste stap. Vandaag kondigen we aan dat we een persoonlijke bank in de digitale tijd willen zijn, die in Nederland en Noordwest Europa klanten bedient daar waar we schaal hebben.”

Aantrekkelijke segmenten

ABNAmro gaat zich  richten op aantrekkelijke segmenten in Nederland en Noordwest Europa waar we winstgevende groei kunnen realiseren. In Nederland willen we groeien in de segmenten preferred banking en vermogende particulieren en middelgrote tot grote ondernemingen, waar we onze expertise inzetten. “We gaan onze leidende posities in hypotheken en het mkb uitbouwen met nieuwe proposities om ons marktaandeel in beide segmenten te vergroten tot boven de 20%. In Noordwest Europa gaan we onze Nederlandse expertise in de transitiethema’s energie, digitaal en mobiliteit inzetten om in bepaalde nichemarkten een top 3 positie te behalen. We blijven openstaan voor mogelijkheden voor bolt-on acquisities, vooral in private banking.”

Robert Swaak: “We hebben laten zien dat we de kosten goed kunnen beheersen. De kosten willen we beperken tot 4,7 miljard euro in 2024, door 700 miljoen euro aan verdere kostenbesparingen te realiseren. In 2021 zullen de kosten naar verwachting op 5,3 miljard euro uitkomen, hoger dan de kosten in 2020 van circa 5,1 miljard  euro (in beide jaren exclusief herstructureringsvoorzieningen) door een toename van de regelgevingskosten, AML-kosten en strategische investeringen. We verwachten dat onze strategische investeringen op 300 miljoen euro zullen uitkomen en dat we een herstructureringsvoorziening van ongeveer 150 miljoen euro zullen nemen in de periode tot 2023.”