ABI: Negatieve mediaberichten en proefproces toezichthouder FCA overschaduwen goede werk verzekeraars tijdens de Covid-19-pandemie 

“De vele positieve inspanningen van verzekeraars als reactie op COVID-19 zijn volledig overschaduwd door de negatieve berichtgeving en ‘publieke slachting’ over de talrijke afgewezen claims als gevolg van de gedwongen bedrijfsonderbrekingen  en het  hieruit voortvloeiende proefproces dat tegen een aantal verzekeraars werd aangespannen door toezichthouder FCA om meer duidelijkheid te verkrijgen over de polisvoorwaarden en de intentie hiervan.” Dat heeft directeur Huw Evans van de Britse verzekeraarsorganisatie ABI gezegd in antwoord op vragen van het vakblad Insurance Times.

De directeur-generaal van de branchevereniging zegt daarin te erkennen dat het ‘imago- en reputatietechnisch zeer moeilijke maanden zijn geweest voor de branche’ in het licht van het proefproces  van de FCA tegen verzekeraars over de duidelijkheid van de polisformuleringen voor bedrijfsonderbrekingsverzekeringen. “Het is onvermijdelijk dat wanneer je tegelijkertijd zowel te maken krijgt met een grootschalig schade-event  als een omvangrijke niet gedekte schade-gebeurtenis, zoals is gebeurd met COVID-19,  de media in hun artikelen, krantenkoppen en andere persuitdagingen zich meer zullen richten op ontevreden klanten dan op tevreden klanten.”

Bijna miljoen pond per dag

Ter ondersteuning van zijn verhaal heeft ABI cijfers gepresenteerd over de in de afgelopen maanden uitgekeerde schadevergoedingen door levensverzekeraars. Zij hebben in totaal £ 90 miljoen uitgekeerd aan de in totaal ca. 7.000 (6.689)   nabestaanden van verzekerden die zijn overleden als gevolg van Corona, wat ongeveer neerkomt op £ 980.000 per dag.  Het overgrote deel van deze claims -83% – is tot nu toe betaald. Voor alle claims over levensverzekeringen laten deze cijfers zien dat tot nu toe elke claim over levensverzekeringen is geaccepteerd. De gemiddelde uitbetaling op overlijdensrisicoverzekeringen zal naar verwachting £ 63.000 bedragen, met een gemiddelde uitbetaling van £ 137.000 op groepspolissen

Roshani Hill, ABI’s Assistant Director, Head of Protection and Health:  “Elke COVID-19-dood is een tragedie. Hoewel geen enkel bedrag ooit een leven kan vervangen, hebben verzekeraars er alles aan gedaan om gezinnen te helpen financieel het hoofd te bieden in  deze ongekende en pijnlijke tijden. We weten dat het Coronavirus een langdurige impact heeft en levensverzekeraars zullen gezinnen die door deze tragedie worden getroffen, blijven steunen. Niemand weet wat de toekomst brengt. De Coronapandmeie maakt duidelijk dat het van cruciaal belang om uzelf en uw gezin te beschermen tegen het ergste. ”   Daarnaast hebben verzekeraars het Covid-19 Support Fund in mei van dit jaar gelanceerd en heeft al £ 83,9 miljoen toegezegd aan vrijwillige bijdragen van bedrijven uit de hele sector