Aantal verkeersongevallenclaims fors toegenomen naar 905.000

0

 

Het aantal ongevallen in het verkeer is wederom fors gestegen. Noteerden verzekeraars in 2015 zo’n 565.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat met liefst 10% naar circa 625.000 claims. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaalaantal verkeersclaims – dus inclusief aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s – toenemen met ruim acht procent tot ongeveer 905.000 claims.   Ook in 2015 signaleerden verzekeraars al een toe-name van het aantal aanrijdingen.

Verzekeraars willen het tij keren met het dit voorjaar gelanceerde Verkeersveiligheidsmanifest, dat in het regeerakkoord is opgenomen. De branche roept – gezien de alarmerende cijfers in de nieuwste Risicomonitor Verkeer – de politiek op tot spoed om het manifest ook daadwerkelijk in verkeersveiligheidsbeleid om te zetten. Verzekeraars pleiten daarnaast voor aanpassing van de ‘hot spots’ in de infrastructuur, zeker de 30km-zones, want doordat het steeds drukker wordt op de deels gedateerde infrastructuur gaat het ook vaker mis. Een belangrijk thema blijft smartphonegebruik in het verkeer van zowel autobestuurders als fietsers. Het Verbond benadrukt het belang om afleiding in het verkeer aan te pakken – evenals ander asociaal verkeersgedrag.

 

 
Nederland staat dan ook niet langer in de top drie van meest verkeersveilige landen in Europa. Het Verbond was dit jaar één van de initiatiefnemers van het Verkeersveiligheidsmanifest, een brede samenwerking van 32 organisaties om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. In het manifest staan tal van aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verzekeraars zijn verheugd dat het kabinet Rutte-III in het regeerakkoord het manifest heeft overgenomen. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “Nu is het zaak om van papier praktijk te maken om het tij te keren.”

Laat een reactie achter