Aantal brandclaims daalde vorig jaar verder; wel twee keer zo veel claims bij gezinnen

 

Het aantal brandclaims van verzekerden op de particuliere inboedel- en opstalverzekering is in 2017 met 7% gedaald naar 95.964. Naast oud en nieuw waren er weinig uitschieters in 2017”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars. “De ervaring leert dat stormen met onweer vaak zorgen voor veel brandclaims, maar die zijn vorig jaar gelukkig uitgebleven.”  .

Voor de eerste keer is in de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld,  het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat polishouders binnen de leeftijdsgroep 38 en 56 jaar twee keer zoveel brandclaims indienen ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze leeftijdsgroep vaak sprake is van een gezinssituatie met (jonge) kinderen. Aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen met (jonge) kinderen blijft daarom belangrijk.”

Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland, vult aan: “Wij richten ons met voorlichting al jaren onder andere op gezinnen. Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voeren we deze hele maand in het kader van de brandpreventiewekenlandelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. Mooi om te zien dat de cijfers uit de Risicomonitor onze keuze voor deze doelgroep ondersteunen.”