Aanhoudende extreme hitte kan verzakkingsschadeclaims voor verzekeraars doen oplopen tot £1,9 miljard in 2030


Aanhoudende hitte, overstromingen en hevige regenval kunnen verzekeraars ook treffen met verder stijgende kosten. Volgens een nieuwe analyse van PwC kunnen de kosten voor verzekeraars van verzakkingsschadeclaims (subsidence) tegen 2030 oplopen tot meer dan £1,9 miljard.

De nieuwe analyse toont aan dat verzakkingsgerelateerde schades voor verzekeraars  aanzienlijke gevolgen met zich mee kunnen brengen  als de aanhoudende hitte aanhoudt. De bevindingen weerspiegelen de impact die recordtemperaturen kunnen hebben op verzekeringsclaims, met een wereldwijde toename van ongewoon warme zomers. Daarnaast leidde het extreme winterweer van 2019 tot 2020 tot economische schades  van 333 miljoen pond als gevolg van overstromingen en dit cijfer kan oplopen tot 500 miljoen pond in 2050, ervan uitgaande dat de aanpak van overstromingsmanagement en de uitgaven ongewijzigd blijven.

Mohammad Khan, General Insurance Leader bij PwC UK, zegt in een toelichting: “Ons model probeerde een cijfer te geven van de impact die extreem weer zal hebben op verzekeringsclaims. Met herhaaldelijk zeer hete zomers zien we een stijging van het aantal verzakkingsgevallen. Gezien de toch al droge grond en verdere slangenverbodsbepalingen zouden we een aanzienlijke piek in verzakkingen kunnen zien, waardoor de grond onder een gebouw zakt en mogelijk de fundering meesleurt. We zien ook andere schadeclaims voor property  die verband houden met branden die ontstaan in nabijgelegen open gebieden die zich vervolgens verspreiden naar de tuinen van huiseigenaren en resulteren in schutting-, garage- en terrasbranden.”

Hij vervolgt: “Extreme weersomstandigheden zoals deze kunnen ertoe leiden dat sommige verzekeraars drastische maatregelen nemen, zoals het onderzoeken van de risico’s en kosten van het verlenen van dekking in bepaalde omstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat dekking voor sommige risico’s onbetaalbaar wordt of simpelweg niet beschikbaar is voor huiseigenaren in de zwaarst getroffen gebieden. Het is duidelijk dat de voortdurende impact van klimaatverandering een belangrijke invloed zal hebben op de manier waarop de sector zal kiezen om risico’s te managen en te absorberen, en onze nieuwe modellering bewijst dat potentiële kosten de beslissende factor kunnen zijn om een huishouden al dan niet de noodzakelijke dekking te bieden. Scenariomodellering is een belangrijke stap om inzicht te krijgen in de verliezen als gevolg van klimaatverandering en om de gevolgen ervan voor de toekomstige kosten en beschikbaarheid van verzekeringen te beheren.”

PwC heeft de verzekeringseffecten gemodelleerd van toegenomen weergerelateerde schades onder het hoogste uiteinde van de reeks toekomstige scenario’s (Shared SocioeconomicPathways 5-8.5).De bevindingen van het model toonden aan dat:

  • De economische schades als gevolg van de overstromingen in de winter van 2019 tot 2020, die ongeveer 333 miljoen pond bedroegen, zouden in dit klimaatveranderingsscenario kunnen oplopen tot bijna 500 miljoen pond, ervan uitgaande dat de aanpak van en uitgaven voor hey voorkomen/verminderen van overstromingen ongewijzigd blijven en voordat rekening wordt gehouden met de inflatie;
  • De verwachte kosten van verzakkingen voor verzekeraars kunnen tegen 2030 stijgen tot 1,9 miljard pond;
  • De economische kosten van overstromingen in het Verenigd Koninkrijk kunnen tegen 2050 stijgen met gemiddeld 18% voor overstromingen van rivieren en met 43% voor overstromingen van kustgebieden.