a.s.r. wijzigt bestuursstructuur met introductie Management Board

a.s.r. is voornemens de bestuursstructuur te wijzigen en introduceert een Management Board bestaande uit de leden van de RvB, een CRO, een CHRO en een COO Life. De Management Board wordt effectief vanaf closing van de voorgenomen transactie met Aegon en vervangt het in 2019 ingestelde Business Executive Committee. Met de Management Board wordt kennis en ervaring met betrekking tot specifieke aandachtsgebieden direct bij de besluitvorming op bestuursniveau betrokken. Deze wijziging is een belangrijke stap voor de toekomst van a.s.r. na de samenvoeging met Aegon Nederland. De transactie moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd, meldt a.s.r op haar website.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van a.s.r. zijn van mening dat een wijziging van de bestuursstructuur en het invoeren van een Management Board gewenst is om de omvangrijke integratie aan te sturen en op lange termijn bestuurlijke continuïteit te borgen nu a.s.r. aanzienlijk groter wordt na samenvoeging met Aegon Nederland. De Management Board vervangt het eerder ingestelde Business Executive Committee en bestaat uit CEO Jos Baeten, CFO Ewout Hollegien, COO/CTO Ingrid de Swart, COO Life Willem van den Berg, Chief Risk Officer (CRO) Rozan Dekker en Chief Human Resources Officer (CHRO) Jolanda Sappelli. De Raad van Bestuur blijft statutair eindverantwoordelijk voor het besturen van a.s.r.

CRO Rozan Dekker is nu directeur Group Risk Management bij a.s.r. en CHRO Jolanda Sappelli is nu directeur HR bij a.s.r. COO Life Willem van den Berg is nu nog managing director Life bij Aegon Nederland en bij Aegon verantwoordelijk voor de voorgenomen samenvoeging met a.s.r. In de Management Board wordt hij verantwoordelijk voor alle Leven-activiteiten van a.s.r. waaronder Pensioenen, Leven Individueel en Uitvaart, pensioenuitvoerder TKP en de PPI’s Aegon Cappital en a.s.r. PPI. CHRO Jolanda Sappelli krijgt een belangrijke rol gedurende de samenvoeging van Aegon Nederland en a.s.r. voor alles wat op personeels- en organisatiegebied moet gebeuren. CRO Rozan Dekker wordt verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliance-organisatie van a.s.r. 

De introductie van de Management Board is onder voorbehoud van closing van de voorgenomen transactie met Aegon, die na goedkeuring van de toezichthouders, waaronder DNB en de ACM, op zijn vroegst op 1 juli 2023 zal plaatsvinden. De benoemingen van de COO Life, CRO en CHRO zijn onder voorbehoud van goedkeuring door DNB.

Benoemingen senior management

a.s.r. heeft vorige week bekend gemaakt wie leiding gaan geven aan de voorgenomen samenvoeging van de verschillende bedrijfsonderdelen van a.s.r. en Aegon Nederland en daarmee ook de beoogde directeuren zijn. “Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de organisatiestructuur van a.s.r. vanaf samenvoeging met Aegon Nederland.”

De senior managers die leiding gaan geven aan de samenvoeging van de verschillende bedrijfsonderdelen van a.s.r. en Aegon Nederland zijn vanaf closing (op zijn vroegst 1 juli 2023) directeur bij a.s.r. en gedetacheerd directeur voor het vergelijkbare bedrijfsonderdeel bij Aegon Nederland.

Vanuit Aegon Nederland blijven Nadine Klokke CEO van Knab (Aegon Bank), Paul Everloo algemeen directeur van pensioenuitvoerder TKP en Sven Kelder CEO van Robidus. Tim Schoonbergen blijft CEO van Nedasco. Robidus en Nedasco worden onderdeel van Distributie & Services bij a.s.r. waarvan Jaap Eringa de CEO blijft. Matthijs Hofstede van Aegon Nederland wordt directeur van het gecombineerde hypotheekbedrijf van a.s.r. en Aegon Nederland.

Van het huidige senior management van a.s.r. wordt Robert van der Schaaf verantwoordelijk voor het gecombineerde P&C-bedrijf, Akkie Lansberg voor het gecombineerde Inkomenbedrijf, Guido Horst voor de gecombineerde activiteiten van Leven & Uitvaart en Folkert Pama voor Pensioenen en a.s.r. PPI en Aegon Cappital PPI. Thomas Oremus blijft directeur Zorg.

Het servicebedrijf van a.s.r., waar onder meer huisvesting, facilitaire diensten en centraal inkoop en contractmanagement van uitmaken blijft vanaf samenvoeging onder aansturing van Gilbert Mattu. Kees Tuijnman, de huidige directeur IT&C van a.s.r., wordt na de samenvoeging verantwoordelijk voor de gecombineerde IT&C organisatie.  

De benoemingen zijn onder voorbehoud van closing van de transactie met Aegon, die op zijn vroegst op 1 juli 2023 zal plaatsvinden en zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).