a.s.r. realiseert sterk resultaat in eerste helft 2021

A.s.r. heeft in de eerste helft van 2021 het operationeel resultaat gestegen met 20,2% naar € 536 miljoen (H1 2020: € 446 miljoen), gedreven door een onderliggende verbetering in de business en lagere schadelast bij Schade. Schadelast van de overstromingen in juli valt in tweede helft van het jaar. De combined ratio (Schade en Inkomen) verbeterde naar 90,2% (H1 2020: 92,9%). Exclusief impact COVID-19: 94,1% (H1 2020: 94,5%).

Het operationeel resultaat van segment Schade stijgt met € 55 miljoen naar € 179 miljoen (H1 2020: € 124 miljoen), voornamelijk door lagere schadelast bij Inkomen. Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met € 18 miljoen naar € 379 miljoen (H1 2020: € 361 miljoen), voornamelijk door een hogere investment margin. Solvency II (standaard formule) bedraagt 197% (31 december 2020: 199%). Dit is na aftrek van het interim dividend (€ 111 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 75 miljoen) in H1 2021.

Hoge klanttevredenheid, solide commerciële resultaten en betrokken medewerkers
A.s.r constateert een hoge klanttevredenheid; Net Promoter Score blijft met 48 ruim boven de middellange termijn doelstelling van >44. De waardering van medewerkers blijkt uit verkiezing tot ‘beste werkgever van Nederland’ (onderzoek Effectory in 2021).De organische groei van Inkomen en P&C samen is 5,2%, boven de doelstelling van 3-5%. Bruto geschreven premies in Ziektekosten stegen met 43%.De bruto geschreven premies van het WerknemersPensioen (DC) stijgen met 31% naar € 342 miljoen.Hypotheekproductie stijgt met € 0,3 miljard naar € 2,6 miljard.   

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: “De prestaties die a.s.r. in de eerste helft van dit jaar heeft gerealiseerd maken mij trots. De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk, onze kapitaalpositie is robuust en onze klanten blijven onverminderd positief over onze dienstverlening. Onze strategie blijft gericht op duurzame lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders. In een periode waarin COVID-19 op veel gebieden onzekerheid geeft slagen we er in om onze stakeholders zekerheid en stabiliteit te bieden. Dat doet a.s.r. op verschillende manieren. Bijvoorbeeld voor klanten die deze zomer getroffen zijn door storm- en waterschade. Bij de recente overstromingen in Limburg hebben veel mensen aanzienlijke schade opgelopen aan onder meer huizen en de inboedel. Onze experts en schadebehandelaars stonden direct paraat en waren vanaf het begin ter plaatse om klanten en intermediairs van informatie te voorzien zodat getroffen inwoners snel wisten waar ze aan toe waren en waar mogelijk ook direct geholpen werden met schadeherstel. Het hielp hierbij dat a.s.r. in 2019 de eerste verzekeraar was met dekking voor overstroming van secundaire waterkeringen. Niettemin, het laat onverlet dat de overstromingen in Limburg tot veel overlast en zorgen hebben geleid voor de mensen die hierdoor getroffen zijn. De schadelast van de overstromingen in juli schatten we op dit moment tussen € 20 miljoen en € 30 miljoen en dit zal in het resultaat van de tweede helft van dit jaar worden opgenomen.”   Hij vervolgt: “Als marktleider op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft de ontwikkeling in het risico op burn-out onze aandacht. Veel mensen, zowel in loondienst als zzp-ers of ondernemers, gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Hierdoor zien we het psychisch verzuim verder toenemen. a.s.r. is een campagne gestart om mensen bewust te maken van het risico op een burn-out en het vroegtijdig herkennen van de signalen die hierop kunnen duiden. Als de signalen tijdig worden herkend kunnen we uitval door stress en burn-out beter voorkomen. Het belang van preventie zien we ook terug in onze financiele resultaten.”   Alle segmenten hebben volgens Baeten bijgedragen aan de forse stijging van het operationeel resultaat. Het effect van COVID-19 op het operationeel resultaat was per saldo gunstig, met name door een lagere schadelast in P&C. Het effect was in eerste zes maanden van dit jaar minder negatief voor Inkomen en voor het Leven-segment dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De beleggingsresultaten verbeterden en door de maatregelen van de overheid zien we nog geen noemenswaardige toename in het aantal faillissementen onder onze klanten of in de beleggingsportefeuille. “De commerciële resultaten over het afgelopen halfjaar zijn ook goed. In het Schade-segment was de organische groei van de bruto geschreven premies ruim 5%, waarmee we onze doelstelling overtreffen. In het Leven-bedrijf realiseerden we goede omzetgroei in het WerknemersPensioen, onze DC regeling. Bij Vitality hebben we een forse groei doorgemaakt en zijn er inmiddels meer dan 65.000 deelnemers. Verder zijn bij Vermogensbeheer, met name door het Hypotheekfonds, de fee-inkomsten gestegen. En tot slot liet ook het segment Distributie en Services een groei in de omzet zien, voornamelijk geholpen door kleine overnames.Onderdeel van onze strategie is om zowel autonoom als door gerichte acquisities te groeien. In het tweede kwartaal is de aankoop van Brand New Day Premiepensioeninstelling afgerond en hebben we ons distributiebedrijf verder uitgebreid. We blijven een actieve rol spelen in de consolidatie in de Nederlands verzekeringssector en kijken voortdurend naar passende acquisities.”  
Foto asr