a.s.r. rapporteert wederom sterke resultaten

 

a.s.r. heeft in de eerste helft van dit jaar een operationeel resultaat geboekt van  € 382 miljoen, wat nagenoeg gelijk is aan dat van vorig jaar  (H1 2017: € 385 miljoen). De bruto premie-inkomsten stegen  met € 243 miljoen tot € 1,72 miljard, zowel door organische groei in alle drie de productlijnen (€ 67 miljoen) als door de acquisitie van Generali Nederland (€ 176 miljoen).

De impact van de januaristorm (€ 31 miljoen) wordt gecompenseerd door hogere resultaten in het segment Leven en groei in de andere segmenten. De combined ratio bedraagt 97,1% (H1 2017: 93,6%), inclusief de impact van de januaristorm (2,1%-punt) en de hogere combined ratio van de geacquireerde schadeactiviteiten van Generali Nederland. Het operationeel resultaat van het segment Schade bedraagt inclusief de januaristorm € 66 miljoen (H1 2017: € 106 miljoen).

In een toelichting op de cijfers stelt bestuursvoorzitter Jos Baeten:”De financiële resultaten over de eerste helft van 2018, in combinatie met de voortgang van de integratie van Generali Nederland stemmen ons heel tevreden. Het toont de executiekracht van a.s.r. We zijn er in geslaagd het operationeel resultaat op het niveau van de eerste helft van 2017 te houden waarbij de daling van het resultaat in het segment Schade, als gevolg van de januaristorm, werd gecompenseerd door een stijging in de overige segmenten. Onze kostendiscipline blijft onverminderd sterk. Exclusief Generali Nederland laten de operationele lasten een daling zien van 9 miljoen euro. Het operationele rendement op eigen vermogen was met 14,7% op jaarbasis opnieuw ruim boven onze doelstelling en onze solvabiliteit is met 194% robuust. Daarmee laten we wederom sterke resultaten zien.”

In het segment Schade lieten bolgens Baeten alle drie de productlijnen, naast de toename door de integratie van de activiteiten van Generali Nederland, een autonome groei zien van 4,5% over het eerste halfjaar. De combined ratio werd negatief beïnvloed door de impact van de januaristorm en de overgenomen activiteiten van Generali Nederland, maar ligt met 97,1% slechts licht boven onze doelstelling van 97,0%. Exclusief Generali Nederland is de combined ratio beter dan de doelstelling. De combined ratio voor AOV bleef sterk op een zeer laag niveau van 91,2%.”Hoewel de januaristorm weliswaar voor een hogere schadelast zorgt, zijn dit wel de momenten waarbij de toegevoegde waarde voor onze klanten zichtbaar wordt. De afhandeling van de schades van deze storm is goed verlopen getuige de positieve reacties die wij van klanten hebben ontvangen, met name over de snelheid waarmee we hebben gehandeld.”