a.s.r. neemt Generali Nederland over

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) en Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali Group) zijn overeengekomen dat a.s.r. de aandelen overneemt van Generali Nederland N.V. Met de overname verstevigt a.s.r. zijn positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt verder. Met de overname verwacht a.s.r. schaal- en kapitaalvoordelen te behalen.

Generali  is al meer dan 145 jaar actief in Nederland en bedient met circa 350 medewerkers de markt met een breed assortiment schade- en levensverzekeringen.”De overname sluit goed aan bij de strategie van a.s.r. om naast organische groei ook te groeien door middel van gerichte overnames”, aldus a.s.r.. Generali Nederland realiseerde in 2016 een omzet van € 379 miljoen, waarvan € 275 miljoen in schadeverzekeringen en € 104 miljoen in levensverzekeringen.

Jos Baeten, CEO a.s.r.: ‘Generali Nederland is een mooi bedrijf dat producten en diensten biedt die goed aansluiten bij a.s.r. Gezamenlijk vormen we een nog sterker bedrijf met een stevige positie in het intermediaire distributiekanaal. Ik zie ernaar uit om de klanten en de nieuwe collega’s van Generali te verwelkomen bij a.s.r. Deze acquisitie past uitstekend in onze strategie om ook te groeien door middel van gerichte overnames en is consistent met onze belofte aan de aandeelhouders om kapitaal in te zetten voor winstgevende groei en kapitaalgeneratie. De overname verstevigt onze marktpositie zowel op het gebied van Leven als van Schade. Onze klanten en die van Generali kunnen erop vertrouwen dat onze dienstverlening en onze solide bedrijfsvoering onverminderd zullen worden voortgezet.”

In een persbericht zet a.s.r. de belangrijkste elementen van de transactie op en rij:

  • De overnamesom bedraagt € 143 miljoen en zal door a.s.r. contant worden voldaan. a.s.r. verwacht dat de totale kapitaalverplichting – inclusief de overnamesom – circa € 200 miljoen bedraagt. Het verschil vertegenwoordigt de impact op de kapitaalspositie van a.s.r. als gevolg van de voorgenomen kapitaalstorting in Generali Nederland.
  • De sterke kapitaalspositie van a.s.r. is ruim toereikend om de overname van Generali Nederland te absorberen en een sterke solvabiliteit te behouden.
  • De bijdrage van Generali Nederland aan het netto operationeel resultaat van a.s.r., waarbij rekening wordt gehouden met synergievoordelen, is naar verwachting € 30 miljoen.
  • De overname voldoet aan de rendementscriteria die a.s.r. hanteert voor overnames; de verwachte Return on Investment op deze transactie is >12%.
  • a.s.r. en Generali Nederland verwachten de overname af te ronden in het eerste kwartaal van 2018.
  • De activiteiten van Generali Nederland worden in de loop van 2018 naar de locaties van a.s.r. overgebracht. Het kantoor van Generali Nederland in Diemen wordt dan gesloten.
  • Volledige integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. zal in stappen plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 afgerond worden. Verlies van arbeidsplaatsen wordt daarbij niet uitgesloten.
  • Zodra dat mogelijk is, worden de verzekeringspolissen van Generali Nederland ondergebracht bij de a.s.r.-labels.

De ondernemingsraden van a.s.r. en Generali Nederland hebben een positief advies uitgebracht over de overname. De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt.