a.s.r. combineert sterke resultaten met hogere klanttevredenheid; invloed COVID-19 beperkt door verscheidenheid activiteiten

“Een sterke financiële prestatie en de impact van COVID-19 op het operationeel resultaat word geneutraliseerd door diversificatie”. Zo omschrijft a.s.r. het afgelopen jaar, waarin het operationeel resultaat is gestegen met 3,2% naar € 885 miljoen (in 2019: € 858 miljoen). De impact van COVID-19 op het operationeel resultaat is neutraal; een positief effect op het schadebedrijf compenseert een negatief effect op AOV en Leven.

  Het operationeel resultaat van het segment Schade stijgt met 6,5% naar € 241 miljoen (FY19: € 226 miljoen). De hogere schadelast in AOV, verzwaring van voorzieningen waren gecompenseerd door lagere schadelast bij schadeverzekeringen.  Het operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met 4,9% tot € 730 miljoen (FY19: € 696 miljoen), vooral door een hoger beleggingsresultaat ondanks negatieve COVID-19 impact op het beleggingsresultaat.

De kostenratio’s verbeteren in alle segmenten. De operationele lasten stegen met 6,9% tot € 701 miljoen (FY19: € 656 miljoen), voornamelijk veroorzaakt door de additionele kosten van overgenomen activiteiten (€ 21 miljoen) en hogere bijdrage aan de pensioenregeling voor eigen medewerkers door de lage rente (€ 20 miljoen). De combined ratio bedraagt 93,6%, beter dan de doelstelling van 94-96% (COVID-19 impact op COR: -0,6%-punt). De bruto geschreven premies in het segment Schade zijn gestegen met 14,1% tot € 3.643 miljoen (2019: € 3.192 miljoen). De organische groei van AOV en schadeverzekeringen samen bedraagt 4,6% en is daarmee ruim binnen de 3-5% doelstelling. De klanttevredenheid (NPS) is met 5 punten gestegen naar 49; beter dan de middellange termijn doelstelling van ‘meer dan 44’ voor 2021.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten:  “Ik ben trots op hoe a.s.r. heeft gepresteerd in 2020. De invloed van COVID-19 op onze klantbediening, commerciële en financiële resultaten bleef beperkt en we hebben de uitvoering van onze strategie succesvol kunnen voortzetten. Ik ben blij dat we de goede relatie met onze klanten en het intermediair het afgelopen jaar hebben kunnen versterken. Onze dienstverlening is op een hoog niveau gebleven en de klanttevredenheid is zelfs toegenomen. De Net Promoter Score is met 5 punten gestegen naar 49. Dat is ruim boven onze middellange termijn doelstelling van hoger dan 44 en de hoogste NPS die a.s.r. tot nu toe heeft behaald. “

 Het operationele resultaat nam met 3% toe tot € 885 miljoen. Door de diversificatie van onze activiteiten is de impact van COVID-19 op het operationeel resultaat neutraal in 2020. Een negatief effect op met name AOV, door een hoger ziekteverzuim en langere re-integratietrajecten, en op het Levenbedrijf, wordt gecompenseerd door een positief effect op het schadebedrijf Het operationeel resultaat van het segment Schade liet een mooie stijging zien naar € 241 miljoen. De lagere schadelast in het schadebedrijf compenseert de hogere schadelast in AOV en de hogere voorzieningen die we hebben genomen. In het segment Leven is er slechts een beperkte impact van lagere directe beleggingsopbrengsten uit dividenden en huuropbrengsten, terwijl COVID-19 slechts beperkt invloed had op ons sterfteresultaat.  .

“In 2020 heeft a.s.r. wederom laten zien dat we klanten goede producten en diensten leveren, waarvoor ook ruime interesse bestaat. De organische groei van bijna 5% in P&C en AOV, de sterke groei in ons pensioen DC-product, de 40% groei in Hypotheken, evenals de instroom van voor derden beheerd vermogen zijn mooie voorbeelden hiervoor. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar een flinke stijging van het aantal zorgklanten geboekt en zagen we een toename van het aantal klanten dat zich heeft aangesloten bij ons gezondheidsprogramma a.s.r. Vitality. In 2021 ligt onze focus op verdere groei in Schade en vermogensbeheer alsmede verdergaande digitalisatie zodat wij onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn”, aldus Baeten.
 .