a.s.r. Beperkte impact COVID-19 op operationeel resultaat in het eerste kwartaal 2020

“De impact van COVID-19 op het operationeel in het eerste kwartaal van 2020 is beperkt. Het is nog te vroeg om een realistische en betrouwbare schatting te maken van de totale impact van de COVID-19 crisis op de bedrijfs- en financiële resultaten van a.s.r. De verwachting is dat het bedrijfsresultaat voor 2020 ten opzichte van het recordjaar 2019 zal afnemen richting het niveau van 2018.Op basis van de huidige inzichten is er geen noodzaak om de doelstelling voor de middellange termijn (2021) voor de organische kapitaalgeneratie bij te stellen.”Dat  schrijft verzekeraar ASR Nederland N.V. (a.s.r.) in een ‘incidentele trading update’ voor het eerste kwartaal van 2020, voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die vandaag om 10.00 uur begint. a.s.r. heeft besloten deze aanvullende informatie te verstrekken om de markt op de hoogte te houden van de (potentiële) impact van COVID-19 op haar financiële resultaten en bedrijfsvoering.  

  Het operationeel resultaat in Q1 2020 bedroeg € 184 miljoen (Q1 2019: € 208 miljoen), inclusief € 13 miljoen aan claims vanwege de februaristorm en de negatieve impact van € 18 miljoen vanwege COVID-19, waarvan € 12 miljoen voor het versterken van de reserves voor beleggingsverzekeringen en € 6 miljoen bij Arbeidsongeschiktheid (AOV). De combined ratio voor Schade en AOV bleef sterk op 94,7% (Q1 2019: 94,3%). De stijging van claims bij AOV van € 6 miljoen als gevolg van COVID-19 wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een sterke combined ratio van P&C ondanks de impact van de februaristorm. De bruto geschreven premies bedroegen € 1.839 miljoen, een stijging van 18,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar; de autonome groei van P&C en AOV bedroeg 7,6%.

De Solvency II ratio bedroeg ongeveer 235% per 31 maart 2020 op basis van de standaardformule (FY2019: 194%), voornamelijk als gevolg van de toename van de “Volatility Adjustment” (VA) tot 46 basispunten. De Solvency II ratio is inclusief de toekomstige uitbetaling van het uitgestelde slotdividend over 2019 en de inkoop van eigen aandelen van € 75 miljoen (waarvan ongeveer € 50 miljoen reeds is uitgevoerd).   

Jos Baeten (CEO): ‘In deze uitzonderlijke tijden is het welzijn van onze klanten en werknemers, hun partners en gezinnen onze belangrijkste zorg. Als toonaangevende Nederlandse verzekeraar is a.s.r. er in deze uitdagende periode alles aan gelegen haar klanten te helpen en om alles in het werk te stellen om de COVID-19 crisis in Nederland te boven te komen. Zo helpen wij bijvoorbeeld klanten die door de COVID-19 crisis om een tijdelijke pauze van de betaling van premies, hypotheek en huur hebben gevraagd. Dit heeft invloed op onze omzet. Niettemin zijn wij van mening dat wij hiermee juist handelen, onze klanten kunnen behouden en de klanttevredenheid kunnen verhogen. We zijn probleemloos overgestapt op volledig thuiswerken en we zijn zeer verheugd om te zien dat al onze bedrijfsonderdelen hun diensten aan onze klanten ongestoord blijven leveren.”