84% Digitale Paspoorten omgezet

Afgelopen zaterdag deadline-day, was 84% t van de Digitale Paspoorten omgezet en beschikken steeds meer gebruikers over het nieuwe en veilige inlogmiddel: eHerkenning. Vanaf 11 oktober worden niet vernieuwde Digitale Paspoorten ingetrokken. Gebruikers ontvangen hiervan geen apart bericht.

Wel komt SIVI vandaag met een bericht over de stand van zaken. De komende maanden moet de sector aan de slag om eHerkenning (verder) te realiseren. SIVI komt met een dashboard dat de voortgang op periodieke basis laat zien.

In de maand september is er gestart om de  Digitale Paspoorten te vernieuwen. Ongeveer 60% heeft hierbij gekozen voor de combinatie van eHerkenning niveau 3 en Digitaal Paspoort. Met nog een dag te gaan, wijst het Verbond zijn leden op een ‘korte route’ om alleen de Digitale Paspoorten te vernieuwen en de migratie naar eHerkenning later op te pakken. Op deze pagina van de Digidentity-site is het mogelijk direct met dit proces te starten, onder de kop Enkel Digitaal Paspoort vernieuwen en te kiezen voor DDY account aanmaken (dit kan in alle moderne browsers). Op de site van Digidentity staat informatie over de omzetting en de kosten ervan.

Uitstel tot 10 oktober

De verzekeringsbranche kreeg een aantal weken terug te horen dat zij in ieder geval tot 10 oktober 2020 de tijd kreeg om de huidige Digitale Paspoorten te vernieuwen. 81 procent is nu omgezet, de resterende 19 procent zal naar verwachting grotendeels gebruik maken van een eHerkenningsmiddel op niveau 3, een ander deel dient de na 10 oktober  onbruikbare Paspoorten alsnog te vernieuwen. Ook blijken bedrijven goed gekeken te hebben wie van de medewerkers authenticatiemiddelen nodig heeft om zijn/haar werk te kunnen uitvoeren.

Inloggen

Verzekeraars zullen mogelijk te maken krijgen met een beperkte groep intermediairs, dat niet op tijd een inlogmiddel heeft vernieuwd: het is goed daarop voorbereid te zijn. Of je na 10 oktober met een digitaal paspoort kan inloggen, hangt af van de methodiek die de relying party (dienstverlener) gebruikt. Solera systemen zullen direct ontoegankelijk zijn. Systemen gebaseerd op CRL pas de volgende dag. Gebruikers van niet omgewisselde/ingetrokken Digitale Paspoorten kunnen kiezen voor de Digidentity-bundel van eHerkenning niveau 3.