7e Klimaatwerkconferentie financiële sector op 24 maart a.s

. Bereik je echt iets met actief aandeelhouderschap? Dat is het dilemma van engagement versus desinvesteren. Tijdens de zevende Klimaatwerkconferentie op 24 maart, dit keer georganiseerd door DUFAS, komt deze vraag uitgebreid aan de orde tijdens een presentatie van Andres van der Linden, Senior Responsible Investment Advisor at PGGM Investments.

Een andere belangrijke vraag wordt behandeld door de voorzitter van het Commitment aan het Klimaatakkoord, Femke de Vries, die de plenaire sessie inhoudelijk aftrapt: ‘Wat wordt er dit jaar van ons verwacht in het klimaatcommitment?’ Volgens De Vries wordt 2022 een belangrijk jaar voor alle bij het commitment betrokken financiële instellingen. “Dit jaar stellen wij actieplannen en reductiedoelstellingen vast. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre wij als financiële sector op koers liggen met de gemaakte afspraken in het commitment: het via onze beleggingen halveren van de Nederlandse broeikasgasuitstoot.”

Paneldiscussie 

Tijdens de paneldiscussie wordt langer stilgestaan bij deze opgave en uitdaging. Immers, actieplannen geven duidelijkheid, maar kunnen daardoor ook leiden tot kritiek. Zeker als de buitenwereld oordeelt dat het niet snel genoeg gaat. Hoe je daarmee om kan gaan, wordt besproken in de paneldiscussie onder leiding van Rens van Tilburg. Bij hem aan tafel: Arnaud Cohen Stuart (ING), Dominique Dijkhuis (ABP) en Hiske Arts (Fossielvrij NL).

Na het plenaire deel vinden twee rondes met workshops plaats. Per ronde vindt één workshop plaats namens asset owners en asset managers en één workshop namens banken.  

  Meld je nu aan voor de 7e Klimaatwerkconferentie!