NN Group en Athora hebben van DNB ‘Verklaring van geen bezwaar’ gekregen inzake acquisitie VIVAT
NN Group en Athora hebben op 19 maart 2020 beide een ‘Verklaring van geen bezwaar’ ontvangen van toezichthouder DNB met betrekking tot de voorgenomen overname van de activiteiten van VIVAT in Nederland. De voorgenomen acquisitie was aangekondigd op 7 juni 2019.
 
David Knibbe, CEO van NN Group: ‘Het verkrijgen van de goedkeuring van DNB is een belangrijke stap in het acquisitieproces. De combinatie van de schade-activiteiten van VIVAT en NN zal onze positie in Nederland op het gebied van schadeverzekeringen verder versterken en stelt ons in staat om onze dienstverlening en productenpalet  te verbeteren, synergieën te creëren en het rendement voor aandeelhouders te verhogen.”


 
“Onze balans blijft  na de transactie sterke, zeker gezien in het licht van de recente volatiliteit op de financiële markten”, zo vervolgt hij. “Onze Solvency II-ratio wordt geraamd  op ongeveer 210%, na aftrek van de impact van de VIVAT Schade-transactie (-5% -punten), de verlaging van de UFR op 1 januari 2020 (-4% -punten) en het aandelenterugkoopprogramma van 250 miljoen miljoen euro per 2 maart 2020  (-3% -punten). Deze schatting houdt geen rekening met een mogelijke toekomstige toename van verzekeringsclaims of veranderingen die kunnen voortvloeien uit COVID-19. Samen met Athora werken we aan de afronding van de transactie. ‘
 
De DNB-goedkeuring volgt op de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de overname van VIVAT Schade door NN Group, ontvangen op 18 november 2019. De transactie zal naar verwachting begin april 2020 worden afgerond
 
 VIVAT
.’
In aanvulling op deze berichtgeving meldt VIVAT enkele wijzigingen  in de directies van zowel VIVAT als de bedrijfsonderdelen  SRLEV NV and Proteq Levensverzekeringen NV. Zo wordt na de afronding van de transactie Angelo Sacca worden benoemd tot  Chief Strategy & Commercial Officer, Stefan Spohr tot Chief Operating Officer  en Annemarie Mijer-Nienhuis tot  Chief Risk Officer effective on a date after the Closing Date. Eerder was al bekend gemaakt dat Tom Kliphuis per 1 april a.s. is benoemd tot  CEO. Yinhao Cao blijft de functie van CFO vervullen.

Op de Closing Date zullen Xiao Wei (Charlene) Wu, Wendy de Ruiter-Lörx, Lan Tang en terugtreden uit het bestuur van VIVAT en de dochterondernemingen. Vanaf die datum zullen  Hanny Kemna, Floris Deckers and Michele Bareggi toetreden tot de Raad van Commissarissen, waarvan Maarten Dijkshoorn (voorzitter) en Pierre Lefévre ook deel van uitmalen. De drie nieuwe RvC-leden nemen de plaats in van . Miriam van Dongen, Ming He en Kevin Shum