Lindenhaeghe: Slagingspercentage gemiddeld min of meer gelijk gebleven


Gemiddeld genomen blijven de slagingspercentages min of meer gelijk: zo’n 60% slaagt voor een Wft-examen en ongeveer 85% slaagt voor PE. Bij PE liggen de percentages zelfs een fractie hoger in de periode april 2018 tot april 2019, stelt Lindenhaeghe over de slagingspercentages. “Met de ‘duikeling’ van Hypothecair krediet in ons achterhoofd is het niet moeilijk te bedenken dat de overige modules het dus beter doen in deze periode.”

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan. Het slagingspercentage voor het initiële examen (769 examens deze periode) bedroeg over de periode april tot juni 2019 landelijk 39,5%. Het slagingspercentage voor het PE-examen (537 examens deze periode) bedroeg over deze periode landelijk 66,7%. Daarmee scoort Hypothecair krediet met afstand het laagst van alle modules. Bij Lindenhaeghe liggen de cijfers rond Hypothecair krediet ruim 4% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Relatief klein aantal
Overigens gaat het bij de PE-examens wel om een relatief klein aantal. Zo deed in juni een groep van slechts 1.382 professionals examen, ten opzichte van maar liefst 17.310 examens afgelegd in maart 2019. Bij Wft lijkt een omgekeerde trend gaande: in juni werden relatief veel initiële examens gedaan.

Verder verdienen de eerste slagingspercentages rond het Bijzonder Examen de aandacht. In de eerste ‘bijzondere’ ronde, bedoeld om een verlopen adviesbevoegdheid te herstellen, werd 77,4% van de examens met een voldoende afgesloten. “Dat klinkt mooi, ‘driekwart slaagt voor Bijzonder Examen’. Het gaat hier echter maar om 31 examens, dus je kunt je afvragen waarvoor al die moeite gedaan wordt. Vooral omdat je een beroepskwalificatie ook kunt herstellen door het betreffende diploma opnieuw te halen”, aldus Lindenhaeghe, dat het tenslotte opvallend noemt dat 8 van de 39 adviseurs die zich hadden aangemeld voor het Bijzonder Examen niet kwamen opdagen. Zij zullen moeten wachten tot oktober 2019 om opnieuw een poging te kunnen wagen.