Natuurrampen drukken resultaten HDI Global SE ondanks premiegroei

 

HDI Global SE, de industriële verzekeraar binnen de Talanx Group, heft vorig jaar zowel het briuto-inkomen – met 4,4% naar 4,45 miljard euro – als de netto premie-inkometsne – met 8,5%  naar 2,43 miljard euro zien toenemen. Daar staat echter een extreme toename van de schadelast tegenover als gevolg van de vele natuurrampen die zich in 2017  voordeden. Hierdoor verslechterde de combined ratio van 96,8% naar 108,5% en de operationele winst (EBIT) met 63,9% van 302 naar 109 miljoen euro.

“Tot midden augustus zagen onze cijfers er nog zeer goed uit”, zegt dr Christian Hinsch, voorzitter van de Raad van Bestuur van  HDI Global SE. “Daarna warden onze klanten getroffen door drie zware orkanen Harvey, Irma en Maria. Daarna deden in Mexico kort na elkaar twee aardbevingen voor en verder deden zich ook enkele bovengemiddeld grote schades voor als gevolg van menselijk falen.”

De premieomzet groeide zoals gezegd net 4,4% en gecorrigeerd naar koersschommelingen met 5,2%. De grootste omzetgroei deed zich voor in Australië, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Japan. De meerderheid van de premie-inkomsten (62% was 61%) is afkomstig uit het buitenland. Het streven is erop gericht dit percentage dit jaar verder te laten groeien naar 65%.Het verzekeringstechnisch resultaat was door de explosieve toename van de schadelast negatief: min 207 miljoen euro tegen een positief resultaat van 73 miljoen euro in 2016.

De verzekeraar zegt verheugd te zijn over de ontwikkeling van de marine-tekening.Hinsch: “de combined ratio is mede door de getroffen maatregelen aanmerkelijk verbeterd van 125,5% naar 95,2% Tegelijkertijd zijn we er desondanks in geslaagd om een te grote erosie van onze premieomzet tegen te gaan. Daar staat tegenover dat het premie risk ratio in de brandtekening ontoereikend blijft.  Hoewel onze “Balanced Portfolio”-strategie enkele verbeteringen liet zien , zijn verdere maatregelen nodig., zowel binnen als buiten Duitsland, om de premium risk ratio met minstens 15 procentpunten te verbeteren. Daartoe zullen we onder meer de relatie smet enkele klanten en risico’s herzien.”, aldus de RvB-voorzitter, volgens wie  de verzekeraar daarnaast groei ziet in de SME- & mid-market business en in de online business

 

Key figures for the financial year 2017*, consolidated (IFRS)

EUR million 2017 2016 +/-
Gross written premiums 4,454 4,266 4.4 %
Net premiums earned 2,434 2,243 8.5 %
Combined ratio 108.5 96.8 % 11.7% pts
Net investment income 277 242 14.5 %
Operating profit (EBIT) 109 302 -63.9 %
Group net income 91 241 -62.2 %
Return on investment 3.6 % 3.2 % 0.4% pts