20 september a.s.: InsurTech centraal tijdens vierde editie Zakelijk Platform Adfiz

 

Op woensdag 20 september a.s. vindt in het Inn Style in Maarssen van 14.00 tot 17.00 uur de vierde editie plaats van het Zakelijk Platform, hét platform voor ADFIZ-eden die actief zijn in de zakelijke verzekeringsmarkt. Als thema is gekozen voor Insurtech. Tijdens het plenaire programma zal dit onderwerp worden behandeld door Paul Carty, Chairman EU Standing Commity BIPAR, die de Europese ontwikkelingen zullen schetsen en Sjaak Schouteren, Manager Cyber Risk Solution van AON, die het onderwerp vanuit de visie van de adviseur zal belichten. Aansluitend vindt over dit onderwerp een paneldiscussie plaats.

Na het plenaire deel is er ruimte voor verdieping. Er worden drie expertsessies georganiseerd op het gebied van:

  • Pensioen: Dit najaar is er weer veel werk aan de winkel; opnieuw wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd (per 1 januari van 67 naar 68 jaar). In hoeverre moeten pensioenregelingen hierop worden aangepast en hoe kan dit op de beste manier? Maar vooral, hoe kun je nu voor een volgende keer jezelf een hoop werk besparen?
  • Zorg/Inkomen: Sinds 1 februari geldt de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Tijdens deze expertsessie aandacht voor de wijze waarop je hier mee om kunt gaan in het commerciële seizoen.
  • Risicomanagement: De praktijk leert dat er veel wordt ‘gestunt’ met bedrijfsschadeverzekeringen. En dat er in circa 50% van de schadegevallen sprake is van het ontoereikend zijn van de bedrijfsschadedekkingen. Waar moet je op letten?

Het Zakelijk Platform vindt plaats op woensdag 20 september van 13.00 uur tot 19.00 uur bij Inn Style in Maarssen. Adfiz-leden kunnen zich aanmelden via de evenementenpagina. Niet-leden kunnen contact opnemen met Sonja Demarteau of Loes Tuinstra via telefoonnummer 033-464 34 64 of per email:  info@adfiz.nl.  .

 VNAB: Gewijzigde Gedragscode Intermediairwijziging Adfiz

Voorafgaande aan de bijeenkomst van het Zakelijk Platform organiseert de VNAB samen met Adfiz voor makelaarsleden van de VNAB een informatiebijeenkomst over de Gedragscode Intermediairwijziging. De informatiebijeenkomst (inclusief lunch) vindt plaats op woensdag 20 september van 12.30 tot 13.30 uur bij Inn Style in Maarssen. “De belangrijkste aanleiding voor aanpassing van de gedragscode is de gewijzigde maatschappelijke opvatting over de beloning van assurantietussenpersonen. Dit heeft onder meer geleid tot specifieke bepalingen over beloning in de wetgeving inzake toezicht op de financiële markten. Ook ziet Adfiz in toenemende mate een kritische benadering binnen beroepsgroepen of branches met betrekking tot onderlinge en niet openbare afspraken die niet primair het klantbelang dienen. De gedragscode zelf en een uitgebreide toelichting vindt u hier:

https://www.vnab.nl/CmsData/Others/GEDRAGSCODE%20INTERMEDIAIRWIJZIGING.pdf.

Tijdens de informatiebijeenkomst over de vernieuwde gedragscode kunnen vragen en opmerkingen over de aanpassing en invoering worden voorgelegd aan Ronald Boer, voorzitter van de Juridische Commissie van de sectie beurs (Adfiz) en medeopsteller van de aanpassing. De aanpassing zal voor instemming worden voorgelegd aan de betrokken beursmakelaarsleden tijdens de Algemene Ledenvergadering van Adfiz op 8 november 2017. Tot het moment van aanpassing is de huidige Gedragscode vastgesteld op 22 juni 2010 van toepassing, meldt de VNAB