a.s.r. koopt drie miljoen eigen aandelen bij finale plaatsing

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft drie miljoen eigen aandelen ingekocht. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), die optreedt namens de Nederlandse staat, heeft 30,15 miljoen aandelen a.s.r. verkocht voor een bedrag van € 33,75 per aandeel. a.s.r. zal geen opbrengst van deze verkoop ontvangen. Met de verkoop van NLFI’s 20,5% belang in a.s.r. heeft de Nederlandse staat zijn belang in a.s.r. volledig afgebouwd.

De inkoop wordt gefinancierd uit eigen middelen en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsratio. a.s.r. is voornemens om de ingekochte aandelen op termijn in te trekken. De aandeleninkoop is in lijn met de strategie van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren en op een voor aandeelhouders efficiënte manier kapitaal terug te geven.Jos Baeten, CEO a.s.r.: ‘Met deze laatste plaatsing komt er een einde aan het aandeelhouderschap van de Nederlandse staat en NLFI. Namens de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle collega’s van a.s.r. bedank ik NLFI en het ministerie van Financiën voor het vertrouwen en de constructieve en prettige samenwerking gedurende de afgelopen 9 jaar. Samen hebben we er voor gezorgd dat a.s.r. succesvol naar de private markt is teruggebracht, in een relatief kort tijdsbestek sinds de beursgang op 10 juni 2016.’