Zorgpremie met 47% gestegen sinds invoering van het nieuwe zorgstelsel

De nominale zorgpremie is met 47% gestegen sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. Dat jaar was de gemiddelde nominale premie nog € 85,58 per maand. Voor 2022 is de gemiddelde nominale premie vastgesteld op € 125,75 per maand. Een flinke stijging van maar liefst € 40,- per maand. Oftewel, € 480,- per jaar. Pricewise blikt terug op de afgelopen 16 jaar en vergelijkt de zorgpremie van toen met die van nu.

Pricewise: “In de jaren negentig waren er lange wachtlijsten in de zorg. Ook was iedereen steeds meer geld kwijt aan zorg. De oplossing volgens de politiek van die tijd was het invoeren van marktwerking. In 2006 werd er dan ook een nieuw systeem ingevoerd; het nieuwe zorgstelsel. Sinds dat jaar zijn er een hoop zorgverzekeraars om uit te kiezen in plaats van uit slechts één vaste partij, waarmee de monopolie voorbij was en het concurreren begon. Zorgverzekeraars moeten iedereen wettelijk verplicht accepteren voor de basisverzekering, en mogen hiervoor geen hogere premie vragen voor bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken. Iedereen met dezelfde zorgverzekering betaalt dus dezelfde zorgpremie voor de basisverzekering.”

Hoogste premie basisverzekering 2022: € 152,90 per maand

De nominale zorgpremie is het minimale bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan zorgpremie zouden moeten vragen voor hun basisverzekering om de zorgkosten voor het komende jaar te betalen. Dit bedrag wordt elk jaar tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. Dankzij de nominale zorgpremie hebben zorgverzekeraars een richtlijn, waardoor ze ongeveer weten wat ze aan zorgpremie kunnen vragen in het nieuwe jaar. De praktijk laat zien dat zorgverzekeraars hun eigen premie voor de basisverzekering hanteren. Elk jaar zijn er dus zorgverzekeraars die meer of minder rekenen dan de nominale zorgpremie. 

De gemiddelde nominale zorgpremie voor 2022 bedraagt € 1.509,- per jaar. Per maand komt dit neer op € 125,75. In 2022 heeft de goedkoopste zorgverzekering, op basis van het verplichte eigen risico en geen aanvullende verzekering, een premie van € 108,25 per maand en de duurste zorgverzekering een premie van € 152,90 per maand. 

Vergelijk de zorgverzekeringen

Premiestijgingen 2006 – 2022

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 stijgt de nominale zorgpremie elk jaar, op 2008 en 2014 na waarin de premie daalde. De alsmaar stijgende zorguitgaven beïnvloeden de hoogte van de zorgpremie. Ook stijgt de nominale zorgpremie van 2022 ten opzichte van 2021. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de vergrijzing, het hogere aantal chronisch zieken, duurdere medicijnen en hogere lonen in de zorg. Mogelijk gaat de komende jaren de coronapandemie nog een rol spelen in verdere premiestijgingen. Wel is de huidige stijging gemiddeld te noemen, kijkende naar de stijging in andere jaren. In 2011 steeg de nominale zorgpremie in de afgelopen 16 jaar tijd het meest.

Onderzoek door: Pricewise.nl