Zonnepanelen race: in Vlieland toename van meer dan 50% in jaar tijd


Nederland is in korte tijd een echt zonnepanelenland geworden. Vooral in de provincie Brabant nam het aantal woningen met zonnepanelen fiks toe met maar liefst 30%. Qua gemeenten schiet Vlieland erboven uit. Daar steeg het aantal woningen dat zonne-energie opwekt in een jaar tijd met liefst 56,9%. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente CBS data. In heel ons land steeg het aantal huizen met zonnepanelen met ruim een kwart (+26,1%). 

Grootste stijging in Noord-Brabant

In elke provincie is er in een jaar tijd flink geïnvesteerd in zonne-energie. Noord-Brabant is Nederlands kampioen. Daar nam het aantal woningen met zonnepanelen toe met maar liefst 29,8%. Met kort daarop Zuid-Holland, met ook een forse stijging van 29,6%. Zeeland heeft de laagste stijging al nam het aantal woningen met zonnepanelen op het dak alsnog toe met 18,4%. “Naast groene doelstellingen plaatsen veel mensen nu zonnepanelen, omdat de energieprijzen nog steeds hoog zijn. Het energieplafond heeft natuurlijk effect, maar dan zijn de prijzen nog steeds twee keer hoger dan in de zomer van 2021. Ik denk dat vooral de hoge prijzen hebben gezorgd voor deze enorme groei van zonnepanelen in ons land”, aldus Independer energie-expert Joris Kerkhof.   

Vlieland kampioen van de gemeenten: stijging met 56,9% 

Op gemeenteniveau zijn de verschillen nog groter. In relatieve zin steeg het aantal huizen met zonnepanelen het sterkst op het Waddeneiland Vlieland +56,9%) en in het Zuid-Hollandse Voorschoten (+51,1%). De gemeente Krimpen aan den IJssel komt als derde over de streep met een groei van 48,2%. In absolute zin was de groei het sterkst in de steden Groningen (+5.595), Tilburg (+5.124) en Utrecht (4.891). 

Kijk op de zonnepanelenkaartjes hoe het zit in jouw gemeente.

Bijna 1 op de 4 woningen heeft zonnepanelen

Momenteel heeft gemiddeld 22,1% van de Nederlandse woningen zonnepanelen, al zijn er lokaal grote verschillen. Drenthe loopt voorop: hier heeft zelfs 34,6% van de huizen een installatie om zonnestroom op te wekken. Ook in Friesland (30,5%), Zeeland (29,5%) en Groningen (28,5%) hebben veel woningen zonnepanelen.  “De energie die je opwekt kun je natuurlijk zelf gebruiken. Wat er over is, wordt teruggeleverd aan het openbare net. Op jaarbasis wordt dat weer verrekend met het verbruik in de periode dat je geen energie opwekt. Dit heet de salderingsregeling. Als je meer opwekt dan je hebt verbruikt, kun je daarmee geld verdienen. Deze terugleververgoeding verschilt alleen nogal per leverancier. Mijn advies is om dit goed uit te zoeken en desnoods over te stappen naar een leverancier die je een hogere vergoeding geeft”, aldus energie- expert Kerkhof.  

Hier vindt u de actuele terugleververgoeding per leverancier.

Zuid-Holland loopt vooralsnog het verst achter. In deze provincie heeft slechts 14,7% van de woningen installaties met zonnepanelen. Ook in Noord-Holland is dit percentage lager dan elders in het land (16,1%). “In deze provincies heb je veel steden met hoogbouw en ook sociale huurwoningen. We zien duidelijk dat hier de stap naar verduurzaming nog moet worden gemaakt”, aldus Independer energie-expert Joris Kerkhof.   

Momenteel hebben bijna 1,8 miljoen woningen panelen op het dak liggen, een flinke toename van 26,1% ten opzichte van een jaar eerder. We gaan hierbij uit van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), die zijn van juli 2022. Het werkelijke cijfer zal dus hoger liggen, maar dat is nu nog niet te onderbouwen met officiële cijfers.  

Het volledige overzicht van zonnepanelen per provincie en gemeente: 

https://www.independer.nl/energie/info/zonnepanelen/onderzoek/woningen-2023