Yezzer: Verzekeringspremies voor bedrijven en zzp-ers stijgen met 5 tot 10%

De premies voor verzekeringen die bedrijven en zzp’ers afsluiten stijgen, meldt BNR. Ondernemersverzekeringsplatform Yezzer ziet een gemiddelde stijging van 5% voor arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en zo’n 10% stijging van de premies voor verzuimverzekeringen. “Bij verzuimverzekeringen kan dat fors oplopen, zegt Yezzer-oprichter Adriaan van Loon op BNR Radio. “Zeker als je meerdere werknemers hebt, kan dat duizenden euro’s per jaar aan premies zijn. En als je daar 5 tot 10% over rekent, is dat inderdaad een behoorlijk bedrag.”

Bovengenoemde cijfers worden door het Verbond van Verzekeraars bevestigd   na vragen van BNR. De toename komt volgens de verzekeraars door lagere rendementen op de premies en een hoger ziekteverzuim. Van Loon zegt de hogere premies niet geheel los te zien van de coronacrisis. “Verzekeraars zien dat personeel dat corona krijgt voor langere tijd uit de running is en we zien ook dat er meer aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt uitgekeerd. Voor verzekeraars is dat reden om de premies te verhogen. Veel verzekeringspremies blijven ook gelijk en alleen de verzekeringen voor bedrijfsauto’s lijken goedkoper te worden, doordat minder wordt gereden.”

Bron BNR