WTW ziet enkele lichtpuntjes maar schadeverzekeraars worden geconfronteerd met uitdagingen en onzekerheden


  Verzekeringsmakelaar WTW voorspelt dat aan (nat) cat blootgestelde propertyactiviteiten in 2024 premieverhogingen zullen zien van 10% tot 25% en waarschuwt dat, hoewel de prijsstijgingen van zakelijke verzekeringen zich beginnen te stabiliseren, het een uitdagende en onzekere omgeving is voor schadeverzekeraars in de aanloop naar volgend jaar.Het inflatoire landschap blijft de premies van zakelijke  verzekeringen beïnvloeden, waarbij WTW opmerkt dat bijna alle businesslines premieverhogingen blijven vertonen, meestal in single digits, terwijl de propertyverzekeringsmarkt relatief hard blijft.

WTW waarschuwt dat bij de komende verlengingen bepaalde klanten en industriesectoren nog steeds geconfronteerd worden met stijgende premies.  Om dit tegen te gaan, zegt WTW dat het “klanten proactief  heeft geholpen om de status quo te doorbreken door creatieve oplossingen te testen en te implementeren om de uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd aan te pakken”. Dit omvat alternatieve en innovatieve oplossingen zoals parametrische opties, geïntegreerde oplossingen en alternatieve kapitaal/MGA/MGU-oplossingen.

“Andere innovatieve opties zijn onder meer gestructureerde programma’s op basis van risicofinanciering, captives, groepscaptives en rent-a-captive oplossingen als aanvulling op en/of alternatief voor traditionele verzekeringsprogramma’s”, aldus WTW. ‘Positief voor kopers is echter dat de premieverhogingen van zakelijke verzekeringen zich beginnen te stabiliseren. Na de nasleep van orkaan Ian stonden herverzekeraars op wankele grond. Als reactie daarop hebben herverzekeraars voor onroerend goed hun capaciteit ingrijpend ingekrompen, wat resulteerde in aanzienlijke prijsstijgingen en grotere retenties voor retailverzekeraars”, aldus WTW.

“Dit zette retailverzekeraars ertoe aan om hun vastgoedverzekeringsportefeuilles te herzien, waardoor de capaciteit afnam en een uitdagende propertymarkt voor kopers ontstond. Deze omstandigheden hielden aan gedurende heel 2023, met als hoogtepunt meer dan $ 100 miljard aan verzekerde materiële schade, ondanks een relatief kalm Atlantisch orkaanseizoen,” voegt de makelaar eraan toe.Volgens WTW is een lichtpunt de herstructurering van de retenties van herverzekeringsverdragen, waardoor de kapitaalbasis wordt gepositioneerd voor zinvolle rendementen. De makelaar zegt dat dit voor consumenten meer kapitaal zou kunnen aantrekken naar de schadeverzekeringssector, wat mogelijk de tarieven zou kunnen verlagen en de marktuitdagingen in 2024 enigszins zou kunnen verzachten