Woningborg en SMABTP bundelen krachten om aanbod te verbreden op de Nederlandse woningmarkt

Marktleider Woningborg en de Franse verzekeraar SMABTP willen in Nederland samen gaan werken op het gebied van verzekeringen voor de nieuwbouw woningmarkt. Met de ondertekening van een intentieverklaring is de eerste stap naar een partnerschap gezet. De twee verzekeraars zullen zich richten op het verbreden en diversifiëren van het dienstverleningspakket richting deelnemers en kopers.

SMABTP is van origine een Franse verzekeraar en een internationale grote speler op het gebied van producten en diensten specifiek ten behoeve van de bouwsector. De samenwerking wordt de komende maanden geformaliseerd en is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

De voorgenomen samenwerking sluit aan bij de strategische keuzes van Woningborg om allianties en partnerships te vormen. Algemeen directeur Woningborg Wytzejan de Jong: “Wij zijn zeer gelukkig met deze samenwerking. Hiermee zien wij mogelijkheden om onze dienstverlening voor onze deelnemers in de toekomst uit te breiden. Daarnaast biedt het stabiliteit in de bedrijfsvoering. Wij hebben in SMABTP een kennis- en kapitaalkrachtige partner gevonden die zal helpen bij de realisatie van de uitdagende bouwopgave in Nederland.”

SMABTP zal na de formalisatie voor 50% aandeelhouder van Woningborg worden. CEO Pierre Esparbes van SMABTP onderstreept het belang van deze stap: “Ons bedrijf kijkt uit naar deze nieuwe samenwerking met zowel Woningborg als de Nederlandse brancheverenigingen Koninklijke Bouwend Nederland en WoningbouwersNL. SMABTP en Woningborg delen dezelfde bedrijfswaarden en visie om de meest hoogwaardige en duurzame verzekeringsproducten in de bouwsector te bieden.”