Willem Haasnoot signaleert vaker ‘coronaclausule’ bij overdracht portefeuilles

Willem Haasnoot, beëdigd makelaar en taxateur in assurantieportefeuilles, signaleert dat steeds meer kopers een “corona-clausule” in de overeenkomst willen opnemen. Deze clausule anticipeert op een eventuele stijging van het aantal faillissementen van zakelijke relaties in de komende tijd.

“Alle gezaghebbende monetaire instellingen spreken de verwachting uit dat, in de tweede helft van 2020, een zware economische terugval zal plaatsvinden”, verklaart Haasnoot. “Worden deze verwachtingen werkelijkheid dan zal dat leiden tot een verhoogd aantal faillissementen in de bedrijfsmatige sfeer. Dit nog even los van het stijgend aantal faillissementen dat we nu al zien onder ZZP’ers en bedrijven waar sinds midden maart de inkomsten al sterk onder druk zijn komen te staan”.

Hij vervolgt: “Wij zien sinds kort dat kopers van assurantieportefeuilles speciale ‘coronaclausules’ onderdeel van het contract willen laten zijn. Kort gezegd komen deze clausules erop neer dat, als een bedrijf als gevolg van het coronavirus of de economische crisis die daarop volgt binnen een vooraf vastgestelde periode na overdracht failliet gaat, de betreffende klant geacht wordt niet te zijn overdragen en er dus een correctie op de koopprijs plaatsvindt.”

Vraag is nog steeds groter dan aanbod

“Ik begrijp de zorgen van de kopers die deze clausule willen hanteren”, aldus Willem Haasnoot. “Je moet echter oppassen voor discussies over de vraag of het faillissement echt het gevolg was van het coronavirus of dat andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag lagen. Ook vind ik dat voor de verkoper de periode, waarin de werkelijke verkoopprijs de facto niet vaststaat, niet te lang moet zijn. Bij een termijn langer dan zes maanden voor de werking van deze coronaclausule zal ik in de meeste gevallen de verkoper negatief adviseren.”

Hij zegt het overigens opvallend te vinden dat de vraag naar portefeuilles op dit moment nog groter is dan het aanbod. Afgelopen week werd ook in Het Financieele Dagblad aangegeven dat investeerders, ook buiten de financiële sector, driftig op zoek zijn naar overnames. “Dit beeld zien wij ook rondom de overdrachten van financieel advieskantoren. Op dit moment is de vraag groter dan het aanbod.”