Wiebe Westerhof (Troostwijk Groep) vraagt in exit-interview voor meer aandacht voor de juiste verzekerde som


In een exit-interview in het meest recente Risk & Business Magazine na bijna 36 jaar Troostwijk Groep pleit de inmiddels als directeur vertrokken Wiebe Westerhof voor meer aandacht voor de juiste verzekerde som. “De kosten van een verzekering worden bepaald door twee variabelen: premievoet en verzekerde som. Terwijl vaak de aandacht uitgaat naar de een – de premievoet – blijft de ander- de verzekerde som – vaak wat onderbelicht, terwijl vooral die laatste essentieel is voor zowel verzekeraars als het verzekerde bedrijf. Voor verzekeraars omdat ze bij de juiste verzekerde som weten dat de premie die zij ontvangen in overeenstemming is met het daadwerkelijke risico dat ze lopen en voor verzekerde bedrijven omdat er dan geen kans is op onderverzekering, zodat bij een eventuele grote schade de continuïteit van hun onderneming niet in het gedrang komt.”

In 35 jaar is er ook in de markten waarin Troostwijk opereert het nodige verandert. Wiebe belicht er in het artikel  een  aantal: de mondiger, veeleisender en beter geïnformeerde consument, wat zich op alle fronten manifesteert maar volgens Wiebe vooral bij contra-expertises en bij taxaties. “Klanten zijn wijzer geworden, kopen bewuster in en leveren zelf meer goede data aan. Mede daardoor is de rol van de taxateur veranderd. Vroeger had deze eigenlijk als enige kennis van waardes en werd mede daardoor gezien als autoriteit. Dat is in de loop der tijd minder geworden.”

Door de ontwikkelingen aan klantzijde werd volgens Wiebe de noodzaak groter om de  bedrijfsvoering continu aan te scherpen aan de hogere klanteisen. “Daardoor zijn onze producten beter én goedkoper geworden. Dat is overigens mede mogelijk geworden door de voortschrijdende digitalisering, waardoor we vooral bij taxaties en waardebepalingen met nieuwe geavanceerde oplossingen op de markt zijn gekomen.”

Tinsa

In het interview werd  Westerhof uiteraard ook gevraagd naar de overname  door de Spaanse Tinsa Group in 2017. Voor Troostwijk betekende dit  een bredere basis voor groei in de thuismarkt en een versterking van haar internationale mogelijkheden; voor Tinsa was het een volgende stap in de uitbouw van haar internationale taxatienetwerk.  Op de vraag of de komst van Tinsa nodig was om de groeidoelstellingen te kunnen verwezenlijken, antwoordt Westerhof: “Nodig op zich niet, maar wel overduidelijk zeer welkom. Ik ben erover overtuigd dat we een en ander ook op eigen kracht hadden kunnen realiseren, maar dan had het ongetwijfeld wat langer geduurd”, aldus de vertrekkende Troostwijk-directeur, die destijds bij de overname door Tinsa in 2017 aangaf binnen drie jaar de omzet te willen verhogen met 50%: van 20 tot 30 miljoen euro. “Die doelstelling hebben we inmiddels daadwekelijk gehaald, zowel autonoom als door middel van enkele acquisities. Ik ben ervan overtuigd dat er op alle werkgebieden verdere groei te realiseren is. We zien mede door de verhardende markt vooral een groeiende vraag naar taxaties en risico-inspecties.”

Kijk hier voor het volledige artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/11/RB-4_2021.pdf