Wereldwijde investeringen in InsurTech fors gedaald in geheel 2023 ondanks stijging in vierde kwartaal


 De wereldwijde investeringen in InsurTechs is het afgelopen jaar fors gedaald: met  43,7% van $ 8,0 miljard in 2022 naar $ 4,51 miljard in 2023, zo blijkt uit cijfers van Gallagher Re.

Tot vijf jaar geleden was late-fase groeifinanciering in InsurTech beperkt, verklaart de herverzekeraar.  “Dit veranderde toen InsurTechs een serieuze opmars begonnen te maken en hun oprichters op zoek gingen naar een exit, waardoor de groeifinancieringen in het laatste stadium aanzienlijk toenamen. In dit Q4-rapport onderzoeken we InsurTechs die onlangs deze laatste financieringsfase hebben doorlopen en bespreken we de mogelijke exitroutes.”

 Belangrijkste bevindingen voor Q4

De wereldwijde InsurTech-financiering is met 0,5% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, van $ ,098 miljard in Q3’23 naar $ 1,103 miljard in Q4’23.De wereldwijde InsurTech financiering daalde met 43,7% op jaarbasis, van $8,0 miljard in 2022 naar $ 4,51 miljard in 2023. 39,9% van alle InsurTech-financieringen in Q4’23 gingen naar mega-ronde deals – een record in zes kwartalen.

Het wereldwijde dealaandeel van in de VS gevestigde InsurTechs steeg met 5,50% tussen 2022 en 2023 – de grootste stijging van alle landen.In Q4’23 waren er 41 venture technologie-investeringen van (her)verzekeraars.

  • .

VIEW REPORT