VNAB verwelkomt nieuwe leden binnen de technische commissies

Er zijn een hoop verschuivingen binnen onze technische commissies. Graag verwelkomen wij Annet Govaert-Proos (Ecclesia) in de Technische commissie Cyber, Robin van der Heiden (Aon) en Mathijs Jansen (Avéro Achmea) in de Technische commissie Varia, Jan Hoes (HDI) in de Technische commissie Engineering en Angela Pieneman (Raetsheren) in de Technische commissie Transport.

“Nu onze branche voor grote uitdagingen staat om cyberrisico’s verzekerbaar te houden door o.a. een belangrijke rol te pakken op het gebied van bewustwording en preventie, kijk ik ernaar uit om hier met mijn opgebouwde kennis een bijdrage aan te kunnen leveren.”, zegt Annet. Zij volgt Barlas Durmus op in de Technische commissie Cyber.

Robin neemt het stokje van Aad Mijnans over binnen de Technische commissie Varia. Wat hem aanspreekt in zijn nieuwe rol als commissielid: “Alle ontwikkelingen in de wereld hebben raakvlakken met verzekeringen. Ik vind het leuk om samen met andere leden over deze ontwikkelingen van gedachten te wisselen en bij te dragen aan het up-to-date houden van de voorwaarden van de schadeverzekeringen.” Zijn commissie collega Mathijs volgt Siebe van der Zon op en laat weten: “Het lijkt mij erg interessant om met vakgenoten kennis te delen en mee te denken over beleid op specifieke vaktechnische punten. De Technische commissie Varia biedt mij daarvoor een uitstekende mogelijkheid.”

Eric Kerkhof wordt opgevolgd door Jan. Ook Jan vindt het aspect van kennisdeling binnen de Technische commissie Engineering belangrijk: “We kunnen beter, door het delen van onze kennis en op te leiden.”Wilfried Tol maakt plaats voor Angela in de Technische commissie Transport. Zij draagt graag met veel enthousiasme bij aan de ontwikkelingen in de enerverende trans