VNAB-bestuurder Rob Ter Mors kondigt aantal activiteiten aan in jubileumjaar 2021

 Aandacht voor efficiencyverbetering in de keten, een evaluatie van het prolongatieproces en het op stapel staande programma voor het 35-jarig jubileumjaar van de VNAB. Dat zijn enkele van de zaken die Rob ter Mors, uitvoerend bestuurder van de VNAB, gistermiddag noemde tijdens de eerste online nieuwjaarsbijeenkomst die de belangenorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt organiseerde. Na zijn toespraak vond er een geanimeerde pubquiz plaats waaraan een kleine 300 beursprofessionals deelnam en waarbij de beste drie deelnemers de winnaar werden van een feestelijk cadeaupakket.

Hoewel hij zijn bewondering uitsprak voor de manier waarmee een ieder in het bijzondere jaar 2020 zijn werk heeft verricht en gebleken is dat de markt gewoon kan doordraaien met behulp van de hedendaagse technologie, benadrukte hij dat niets het persoonlijk contact kan vervangen. Hij sprak de hoop uit dat dit binnenkort weer snel mogelijk is.

Ter Mors maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal voor 2021 op programma staande activiteiten te belichten, te beginnen in februari met de start van de nieuwe Introductiecursus Coassurantie  en eveneens in het eerste kwartaal een evaluatie van het prolongatieproces, primair bij de leden en aansluitend met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties Verbond van Verzekeraars, Adfiz (intermediair) en NARIM (risk- en insurancemanagers bedrijven). Hoewel hij de indruk zei te hebben dat het prolongatieproces afgelopen jaar beter verliep dan in het jaar daarvoor, zei hij te verwachten dat uit de evaluatie verdere verbeterpunten naar voren zullen komen.

In 2021 zal volgens de uitvoerend bestuurder van de VNAB  andermaal aandacht worden besteed aan een verdere efficiencyverbetering binnen de keten, wat volgens hem ook nodig en mogelijk is. Daarnaast start de VNAB in het tweede kwartaal met een soort traineeships waarin een achttal young professionals kennis kunnen maken met het werken in de coassurantiemarkt. Aan dit project met het USG nemen 19 organisaties deel. En last but not least stond Ter Mors stil bij het jubileumjaar – de VNAB bestaat in 2021 35 jaar – waarin zeker een aantal festiviteiten zullen plaatsvinden, maar waarover mede door de corona-onzekerheid nog nader wordt nagedacht over de invulling daarvan.

Lancering nieuwe branchevideo In november is de VNAB  begonnen met de opnames van de nieuwe branchevideo. Deze video zal worden gebruikt bij de marktpromotie, denk bijvoorbeeld aan de gastlessen en workshops op hogescholen en universiteiten. Maar ook leden en partners kunnen deze video gebruiken voor hun eigen arbeidsmarktcommunicatie. Bekijk hieronder het resultaat. https://youtu.be/cT4QgVLu3Ro