Verzekerde schades door natuurrampen doorbreken in 2022 opnieuw drempel van $ 100 miljard

Natuurrampen leidden tot wereldwijde economische schade van $ 275 miljard in 2022, waarvan $ 125 miljard door verzekeringen werd gedekt. Economische groei en accumulatie van eigendommen in blootgestelde gebieden waren de belangrijkste aanjagers van schades, verergerd door uitzonderlijke inflatiedruk. Dat zijn enkele uitkomsten uit het meest recente  Sigma-rapport van Swiss Re.

Met orkaan Ian in Florida, recordschades door hagelbuien in Frankrijk, overstromingen in Australië en Zuid-Afrika, winterstormen in Europa en de VS en droogte in Europa, China en Noord- en Zuid-Amerika was 2022 het tweede opeenvolgende jaar waarin de verzekerde schadelast door natuurrampen de grens van $ 100 miljard overschreden. Dit bevestigt de trend van een gemiddelde jaarlijkse stijging van 5-7% van de verzekerde schadelast in de afgelopen drie decennia, aldus Swiss Re.

“De omvang van de schadelast in 2022 is geen verhaal van uitzonderlijke natuurrampen, maar eerder een beeld van toenemende materiële blootstelling, geaccentueerd door uitzonderlijke inflatie”, aldus Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils bij Swiss Re. “Hoewel de inflatie kan afnemen, blijft de toenemende waardeconcentratie in gebieden die kwetsbaar zijn voor natuurrampen een belangrijke motor voor toenemende schadebedragen. Voor onze sector is dit een oproep om bij risicobeoordelingen nog zorgvuldiger met de nieuwste riskexposure rekening te houden en tegelijkertijd de samenleving te blijven ondersteunen bij een betere voorbereiding.”

Inflatie beïnvloedt waarde van verzekerde activa

Nu natuurrampen overal ter wereld schade aan eigendommen blijven aanrichten, is de vraag naar dekking toegenomen. Tegelijkertijd is de inflatie de afgelopen twee jaar sterk gestegen, tot gemiddeld 7% in geavanceerde economieën en 9% in opkomende economieën in 2022. Door de hoge prijzen is de nominale waarde van gebouwen, voertuigen en andere verzekerbare activa gestegen, waardoor de verzekeringsclaims voor schade door natuurrampen zijn gestegen.

“De economische storm is nog niet voorbij en gezien de bestaande inflatiedruk zullen de rentetarieven waarschijnlijk verder moeten stijgen. Dit betekent hogere financieringskosten en als gevolg daarvan zullen capaciteitsverschaffers waarschijnlijk voorzichtiger blijven bij het inzetten van kapitaal om een aantal redenen, waaronder risicobeoordeling en schade-ervaring. Naar onze mening zal het momentum voor stijgende premies, hogere retenties en strengere voorwaarden waarschijnlijk aanhouden naarmate hogere risico’s op een afnemende risicobereidheid stuiten”, aldus Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist van Swiss Re.

Orkaan Ian belangrijkste schadeveroorzaker in 2022

Verzekerde schades werden grotendeels veroorzaakt door orkaan Ian, veruit de duurste gebeurtenis van het jaar. Ian, die in september in Florida aan land kwam als een storm van categorie 4, resulteerde in verzekerde schades van naar schatting $ 50-65 miljard. Na orkaan Katrina in 2005 is Ian de op één na duurste verzekerde natuurramp in de sigma records.

In februari 2022 veroorzaakte een cluster van stormen (Eunice, Dudley, Franklin) in Noordwest-Europa gecombineerde verzekerde verliezen van meer dan $ 4 miljard, waardoor het totaal voor deze categorie bijna het dubbele bedroeg van het vorige tienjarige gemiddelde. Ondertussen werd in Frankrijk het hoogste jaarlijkse verlies ooit ($ 5 miljard) geleden door hagelbuien. 

De wereldwijde schadelast door overstromingen lagen boven het gemiddelde, met als belangrijkste gebeurtenis de overstromingen in het oosten van Australië in februari-maart 2022. Dit resulteerde in een verzekerde schadelast van $ 4,3 miljard, de grootste natuurrampschade ooit in Australië. Aan de andere kant van het neerslagspectrum droegen weersvariabiliteit en abnormale atmosferische circulatieomstandigheden bij tot ernstige droogte en recordhittegolven over de hele wereld. In Brazilië werden de oogsten, vooral van sojabonen en maïs, het zwaarst getroffen, wat resulteerde in verzekerde verliezen van $ 1 miljard.


Table 1: Total economic and insured losses in 2022 and 2021

USD billion in 2022 prices 2022 2021 Previous 10-y average
Economic losses (total) 284 303 220
Natural catastrophes 275 292 208
Man-made catastrophes 9 11 12
Insured losses (total) 132 130 91
Natural catastrophes 125 121 81
Man-made catastrophes 7 9 9