Verzekeraars keerden circa zes miljoen euro uit aan affectieschade

In 2019 hebben verzekeraars circa zes miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd onder de Wet Affectieschade die op 1 januari 2019 van kracht is geworden. Ook blijkt er zelden discussie te ontstaan tussen verzekeraar en slachtoffer over de claim en verloopt de afwikkeling snel en soepel. Dit blijkt uit een uitvraag van het Verbond van Verzekeraars onder zijn leden over de werking van de wet en de afwikkeling van claims.

Brede maatschappelijke wens

Met het van kracht worden van de Wet Affectieschade per 1 januari 2019 werd gehoor gegeven aan de brede maatschappelijke wens om affectieschade voor (nabestaanden van) slachtoffers wettelijk te regelen. Door vaste bedragen en vastomlijnde doelgroepen in de wet op te nemen werd de gewenste duidelijkheid gecreëerd richting nabestaanden van slachtoffers.

Onder de huidige Wet Affectieschade komen alleen zaken vanaf 1 januari 2019 voor vergoeding in aanmerking. Ook stelt de wet hoge eisen aan een vergoeding: er moet sprake zijn van zeer ernstig letsel. Het Verbond gaat de uitvraag periodiek herhalen. Tijdens de wetsbehandeling van de wet in de Eerste Kamer, heeft het kabinet toegezegd de wet na vijf jaar (in 2024) te evalueren, onder meer op het eventuele effect van deze wet op de hoogte van verzekeringspremies.