Verkoop Willis Re noodzakelijk geacht voor fusie Aon-WTW

73% van de deelnemers uit de branche die zijn benaderd door het vakblad Business Insurance, is van mening dat toezichthouders Willis Towers Watson zullen verplichten haar herverzekeringsdochter Willis Re te verkopen om  de veel gepubliceerde megafusie met Aon door te laten gaan. De hiermee gemoeide transactie wordt  geschat op ongeveer $ 80 miljard.

Vorige maand bevestigde de Europese Commissie echter dat ze een ‘diepgaand onderzoek’ had geopend om te bepalen of de combinatie mogelijk een negatieve effect heeft op de concurrentie in de markt zou kunnen hebben. De uitkomsten van het  onderzoek voedde de reeds bestaande speculatie dat Willis Re zou moeten worden opgeofferd om de deal door te laten gaan. “Onze bevindingen geven aan dat de sector van mening is dat een dergelijke verkoop inderdaad nodig zou zijn: slechts 27% gelooft dat de fusie kan doorgaan zonder de herverzekeringsdochter te hoeven verkopen.”

WTW heeft zijn Miller-tak al verkocht, mogelijk om problemen  op het gebied van regelgeving op concurrentiële gronden te vermijden. “Interessant is dat een recente analyse van KBW suggereert dat verdere afstotingen de uiteindelijke kostenbesparingen van de fusie zouden beperken, vooral in het licht van Aon’s trackrecord op expansiegebied. Wells Fargo herhaalde dit sentiment en trok vergelijkingen met de manier waarop JLT zijn ‘luchtvaart’-business  afstootte om de goedkeuring van de regelgevende instanties voor zijn fusie met MMC te verkrijgen. De leidinggevenden van Aon hebben al opmerkingen gemaakt over de kwestie, waarbij ze de noodzaak om te desinvesteren aanzienlijk bagatelliseren

Aon CEO Greg Case verklaarde in een winstverwachtingsbericht voor 2020 dat de aanstaande fusie naar verwachting een positieve katalysator zal zijn die versnelde innovatie mogelijk maakt namens haar klanten .Met name op het gebied van herverzekeringsmakelaardij zag Case Willis Re’s activiteiten eerder als complementair dan als overlapping met haar eigen herverzekeringsmakelaardij.

Zelfs rekening houdend met de gevolgen van de COVID-19-pandemie, verwachtte Case nog steeds de ongeveer $ 800 miljoen aan synergieën te realiseren die mogelijk zouden zijn door een overname van WTW. Ongeacht het lot van Willis Re, zal deze megafusie tussen Aon en WTW waarschijnlijk de oprichting inluiden van ‘s werelds grootste her- / verzekeringsmakelaarsgroep, een positie die momenteel wordt bekleed door MMC.