Vereniging Yarden heet nu Vereniging leven met dood

Op 10 oktober heeft Vereniging Yarden officieel haar naam gewijzigd in Vereniging leven met dood. Sinds 2 augustus 2021 is de Verenging Yarden onafhankelijk van de Uitvaartorganisatie Yarden en dat komt nu tot uiting in de nieuwe naam. De missie en visie van Vereniging worden ongewijzigd voortgezet. 

Vereniging leven met dood wil ervoor zorgen dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt. Dit gaat zij doen door nabestaanden de ondersteuning te bieden die voor hen persoonlijk relevant is. Daarvoor ontwikkelt de vereniging met verschillende samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven en de wetenschap een innovatief digitaal platform. Daarop wordt informatie getoond die, met behulp van doorlopend onderzoek, wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften van een nabestaande. De resultaten uit dit onderzoek gaan nieuwe inzichten verschaffen in wensen van nabestaanden. Deze kunnen niet alleen worden ingezet om de rouwondersteuning van de vereniging af te stemmen op behoeften, maar ook om een belangrijke bijdrage te leveren aan het natuurlijker omgaan met rouw en verlies in de samenleving. 

Andere diensten van de Vereniging leven met dood zijn Rouwsteun, waarmee zij organisaties ondersteunt in hun dienstverlening aan nabestaanden en Rouwchat/Praten over Verlies, een gratis chatfunctionaliteit waar nabestaanden (anoniem) met vrijwilligers kunnen chatten over alles op het gebied van rouw en verlies. Daarnaast kunnen nabestaanden via de nieuwe websitewww.vereniginglevenmetdood.nl hun persoonlijke verhaal (anoniem) online delen, zodat zij andere nabestaanden hiermee kunnen ondersteunen. 

De Vereniging leven met dood is ook te vinden op LinkedInFacebook en Instagram.