Verbond werkt aan transparantie in schadevrije jaren

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan een nieuw systeem voor de registratie van schadevrije jaren. Daarmee krijgen klanten en verzekeraars real time inzicht in het aantal schadevrije jaren van klanten met motorrijtuigenverzekeringen. Dat leidt tot meer duidelijkheid, efficiëntie en klantgemak. Het nieuwe systeem wordt naar verwachting op 1 juli 2024 in gebruik genomen.

Het nieuwe systeem voor de registratie van schadevrije jaren is gebaseerd op blockchain technologie. Daarmee gaat voor het Verbond een lang gekoesterde wens in vervulling, want zo krijgen klanten en verzekeraars real time inzicht in het aantal schadevrije jaren. Klanten die een motorrijtuigenverzekering willen afsluiten, hoeven het aantal opgebouwde schadevrije jaren niet zelf door te geven. De verzekeraar kan het aantal direct ophalen uit het systeem. En ook de klant zelf heeft zo altijd inzicht in het aantal en hoe de jaren zijn opgebouwd. Dat leidt tot meer transparantie, efficiëntie en klantgemak.

Aanpassing werkprocessen

De invoering van het nieuwe systeem heeft uiteraard de nodige consequenties voor de huidige systemen en processen van verzekeraars en volmachten. Daarom hebben veel partijen in de afgelopen periode al een impactanalyse uitgevoerd.

Het Verbond verwacht dat het nieuwe systeem op 1 juli 2024 wordt ingevoerd. Voor particuliere verzekeraars geldt vervolgens een overgangsperiode van 6 maanden. Voor de zakelijke markt wordt een langere overgangstermijn aangehouden, namelijk 24 maanden.Om de invoering van het nieuwe systeem voor de hele sector mogelijk te maken, wordt de bestaande bedrijfsregeling 11 (Roy-Data) aangepast en in december 2022 voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Verbond.

Informatiesessie

Na de zomerperiode organiseert het Verbond een kennissessie waarin verzekeraars en volmachten meer informatie ontvangen over het nieuwe systeem en de blockchain technologie. In die sessie worden vragen beantwoord als; wat gaat er precies veranderen, hoe werkt het en hoe verloopt de overgang van het huidige naar het nieuwe systeem?