Verbond publiceert nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV 2019) gepubliceerd. Volmachtgevende verzekeraars zijn verantwoordelijk voor hun uitbestedingen via het volmachtkanaal. Met de nieuwste VSV kunnen verzekeraars voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, waaronder de AVG en IDD, en de recente Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden.

Het Verbond zal zijn leden via eigen kanalen informeren over de nieuwe VSV. Volmachtgevende verzekeraars kunnen de voorbeeldovereenkomst gebruiken om hun eigen samenwerkingsovereenkomsten met gevolmachtigden te toetsen en eventueel te wijzigen.

Portefeuillerecht

In tegenstelling tot eerdere versies van de samenwerkingsovereenkomst, is de versie van 2019 gepubliceerd zonder overeenstemming te hebben bereikt met de NVGA. Het Verbond en de NVGA konden namelijk geen consensus behalen op de vraag wanneer een gevolmachtigde de data zou mogen gebruiken en/of delen met een andere verzekeraar als een volmachtgever de beloning voor de gevolmachtigde verlaagt. De nieuwste versie bevat daarom vooral wijzigingen waarover de NVGA en het Verbond eerder wel overeenstemming hadden bereikt. Aan de NVGA is nog voorgesteld om deze versie gezamenlijk te publiceren, maar dat voorstel is helaas door de NVGA niet omarmd. Het Verbond betreurt het dat het partijen niet is gelukt om de VSV gezamenlijk te publiceren, maar hoopt dat verdere samenwerkingsprojecten met de NVGA gewoon kunnen worden voortgezet.

Privacywet

De brancheverenigingen zijn het eens over de rolverdeling binnen de nieuwe privacywet. Beide partijen vinden dat zowel de gevolmachtigde als de verzekeraar als verwerkingsverantwoordelijke van klantdata moet worden gezien.

Relevante documenten