Verbond kritisch over ontwerp PRIIPs-regels

Begin deze maand heeft EIOPA samen met de twee andere Europese toezichthoudende autoriteiten naar de Europese Commissie een voorstel gestuurd om de lagere regelgeving bij de verordening over verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen in het ‘essentiële-informatiedocument’ leiden volgens het Verbond niet tot betere en duidelijkere informatie voor consumenten.

Het Verbond heeft eerder onder de aandacht gebracht dat financiële instellingen sinds 2018 op basis van de PRIIPs-verordening aan consumenten die willen beleggen in veel gevallen veel te hoge rendementen moeten tonen. Verzekeraars vinden het belangrijk dat de voorgespiegelde rendementen reëel zijn, vooral bij overeenkomsten die een zeer lange looptijd kennen.

Voorstellen maken informatiedocument onduidelijker

De door de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s) voorgestelde wijzigingen in het essentiële-informatiedocument (EID) leveren volgens verzekeraars geen voordelen op voor consumenten die een PRIIP (bijvoorbeeld een beleggingsverzekering) willen kopen. De voorstellen maken het EID complexer, kunnen consumenten in verwarring brengen en kunnen het vertrouwen in de informatie die ze ontvangen ondermijnen. De voorstellen bevatten bijvoorbeeld een presentatie van rendementen waarin rendementen uit het verleden en toekomstige rendementen worden gecombineerd. Ook maken nieuwe kostenindicatoren de verschillende onderdelen van het EID inconsistent en producten moeilijker vergelijkbaar.

Verzekeraars: herziening verordening nodig

Verzekeraars bepleiten het voorstel van de ESA’s niet over te nemen en te werken aan een herziening van de verordening. Hierbij is het – naast reële berekeningen – belangrijk dat het EID uitvoerig wordt getest om er vooraf van overtuigd te zijn dat consumenten het informatiedocument daadwerkelijk begrijpen. Dit wordt alleen bereikt als het EID voor alle verschillende productvarianten vooraf wordt getest bij consumentgroepen in alle relevante markten. Ook Better Finance, die op Europees niveau financiële consumenten vertegenwoordigt, heeft gevraagd om eerst de verordening te herzien.

Proces

Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of zij het voorstel van de ESA’s overneemt, eventueel met wijzigingen. Daarna krijgen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie nog de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de wijziging van de regels over het informatiedocument.

Bekijk het volledige voorstel van de ESA’s