Verbond: Juridische voorspelbaarheid en goede motivering van uitspraken zijn cruciaal voor het functioneren van Kifid

Juridische voorspelbaarheid en goede motivering van uitspraken zijn cruciaal voor het functioneren van Kifid, het onafhankelijke klachteninstituut financiële dienstverlening, aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de evaluatie van het Kifid in opdracht van minister Hoekstra van Financiën. Het evaluatierapport is deze week aan de Tweede Kamer aangeboden.

De voorspelbaarheid kan verder vergroot worden door vooral, wat betreft de juridische (zorgvuldigheids)toets, beter aansluiting te zoeken bij het geldende recht en de jurisprudentie door de burgerlijke rechter. De rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de geschillenbeslechting kan ertoe bijdragen dat meer consumenten en financiele dienstverleners een beroep doen op het Kifid.

Toezichtsterrein AFM

Verder staat het Verbond huiverig tegenover de suggestie van de onderzoekers om gedragswetenschappelijke inzichten mee te wegen in de juridische afweging bij de beoordeling van geschillen, omdat het Kifid zich hiermee al heel snel op het toezichtsterrein van AFM begeeft. 

“Daarnaast biedt het evaluatierapport inzicht in de doorlooptijden en kosten in relatie tot vergelijkbare gerechtelijke procedures. Het Verbond had hier in haar reactie op de consultatie nadrukkelijk om verzocht. De kosten en de behandeltijden bij Kifid zijn gemiddeld lager dan bij de rechter. Hiermee maakt Kifid waar dat ze een laagdrempelig alternatief vormt voor de rechter. Betrokken verzekeraars dragen hieraan bij via een (extra) financiële bijdrage om klachten over beleggingsverzekeringen efficiënt en voorspoedig af te wikkelen”, aldus het Verbond

Het Verbond is benieuwd op welke wijze Kifid de bruikbare aanbevelingen waar nodig in haar  werkwijze zal verwerken om haar belangrijke taken als laagdrempelige geschilbeslechter nog verder te verbeteren en te versterken.