Vanaf 27 september UBO-register van kracht

Vanaf 27 september wordt het UBO-register van kracht. Volledige toegang tot de in het UBO-register geregistreerde gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owner’s, afgekort UBO’s) zou verzekeraars enorm kunnen helpen met het oog op het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Daarvan is in de huidige opzet van het UBO-register helaas geen sprake.

Verzekeraars kunnen slechts putten uit een deel van de informatie in het UBO-register. De volgende gegevens zijn voor verzekeraars toegankelijk: de volledige naam van de UBO en zijn of haar geboortemaand, geboortejaar, woonland, nationaliteit en de aard en omvang van zijn of haar belang in de organisatie. De volgende gegevens zijn niet te raadplegen: de geboortedag, geboorteplaats, geboorteland, woonadres en het BSN-nummer of fiscaal identificatienummer van de UBO.

Zoektocht stuk lastiger

Juist daar wringt de schoen voor verzekeraars. Voor een simpele WA-verzekering voor een bestelwagen is een bedrijf al verplicht de UBO-structuur te melden aan de verzekeraar. Dan hebben we het nog niet gehad over de vaak zeer complexe (concern)structuren met buitenlandse vertakkingen, waarbij het achterhalen van de uiteindelijk belanghebbende, een helse klus is. De administratieve last daarvan is groot en zonder geboortedag en adres, dus zonder volledige toegang tot het UBO-register, wordt de zoektocht naar de juiste informatie een stuk lastiger. Met volledige toegang tot het UBO-register, verzekeraars in België en Duitsland hebben wel toegang tot deze informatie, wordt het voor verzekeraars een stuk makkelijker gemaakt om doel van de wet te bereiken.

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het Nederlands UBO-register wordt dan ook gekoppeld aan de registers in andere EU-lidstaten. Ook buiten de Europese Unie worden dergelijke registers aangelegd.