Update CAO-overleg: partijen naderen elkaar


Tijdens het voorlaatste cao-overleg op 13 december zijn de cao-partijen elkaar op een flink aantal onderwerpen genaderd, waaronder het loon. Er wordt gesproken over zes respectievelijk negen procent loonsverhoging over twaalf maanden. Wat betreft pensioen gaan de gesprekken over bijvoorbeeld de minimale bijdrage van de werkgever bij een vlakke premie.

Overige onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde kwamen, zagen op duurzame inzetbaarheid, mantelzorg, ouderschapsverlof, 5 mei als doorbetaalde vrije dag, onderzoek naar een mogelijke loonkloof, meer- en overwerk en de vitaliteitsregeling. Alhoewel partijen elkaar voor een belangrijk deel tegemoet zijn gekomen, staan er nog belangrijke punten op de agenda om verder over te onderhandelen. Cao-partijen doen hun best om tijdens het laatste geplande cao-overleg op dinsdag 19 december tot een voorlopig akkoord te komen dat zij kunnen voorleggen aan hun achterban.

Cao-partijen houden de branche op de hoogte van verdere vorderingen.   Bron Verbond van Verzekeraars