Unive-Onderzoek acceptatiebeleid verzekeraars: Automobilisten solidair, maar verdeeld over premielast; massale afkeer tegen acceptatie op basis van opleidingsniveau

Een autoverzekering voor iedereen of een lagere premie voor de meesten? Verzekeraars bepalen op verschillende manieren welke risico’s ze willen verzekeren en tegen welke premie. Maar wat vinden Nederlanders zelf een acceptabel acceptatiebeleid? In opdracht van Coöperatie Univé vroeg marktonderzoeksbureau MarketResponse aan 1.011 respondenten waar volgens hen de grens ligt wanneer het gaat om de autoverzekering. Tussen solidair en solitair.

Weinig rijervaring, een paar keer schade gereden, een snelle auto. Volgens Marco Nanne, directeur Univé Schade, zijn er verschillende factoren die het verzekeringsrisico van een automobilist beïnvloeden. ‘Een ongeluk kan ons allemaal gebeuren, maar overkomt slechts enkelen. Door samen het risico te dragen en te delen in eventuele schadekosten, geeft dat financiële bescherming en zekerheid voor de hele groep. Solidariteit is dus het basisprincipe van verzekeren,’ legt hij uit. ‘Het is alleen de vraag waar verzekeraars de grens leggen om groepen of personen met een verhoogd risico in deze groep op te nemen. En dat is bepalend voor de acceptatienorm en premiestelling die wordt toegepast.’

Autoverzekering voor iedereen, verdeeldheid over premiekosten

Volgens het onderzoek van Univé vinden ruim vier op de vijf Nederlanders dat iedereen met een auto een autoverzekering moet kunnen afsluiten; slechts 6% is het daarmee oneens. 70% wil daar zelf liever niet de prijs voor betalen. Wat hen betreft betalen risicogroepen meer premie voor het hogere risico dat ze meebrengen. In tegenstelling tot maar liefst 30% die een gelijke verhoging voor iedereen juist als ideale oplossing ziet, wat premieverschillen tot het minimum beperkt zou houden. Gevraagd om daadwerkelijk meer premie te betalen als dat inclusie van risicogroepen mogelijk maakt, vindt 38% dit een acceptabel gevolg, waar 28% dit uitgesproken niet ziet zitten. Gevraagd bij welke verzekeraar ze het liefst hun autoverzekering afsluiten zou 51% voor de verzekeraar gaan die iedereen accepteert, met een hogere premie voor alle verzekerden. 49% gaat liever voor een gunstige premie, ook als dat bepaalde groepen uitsluit.

Risicosolidariteit

‘De grens tussen eigen risico’s dragen en gezamenlijk de risico’s delen – inclusief groepen met een verhoogd risico – lijkt dus precies in het midden te liggen,’ concludeert Nanne. In de ‘hyperconcurrerende autoverzekeringsmarkt’ zijn premieverschillen naar risiconiveau volgens hem sowieso onvermijdelijk. ‘Bij een autoverzekering wordt uitgegaan van risicosolidariteit. Dat betekent dat door verschillende risico’s ook verschillende premies ontstaan. Zou dit niet het geval zijn, dan zou iedereen ongeacht zijn of haar individuele risico dezelfde premie betalen. De meerderheid van de consumenten, die een laag risico heeft, zou het niet acceptabel vinden om in die mate mee te betalen aan het verhoogde risico van de minderheid.’ 

Meer premie voor jongeren, ouderen en brokkenpiloten?

Volgens het onderzoek van Univé vinden Nederlanders een hogere premie in een aantal situaties ook terecht. Ongeveer vier op vijf respondenten menen dat veroordeling voor alcohol- of drugsgebruik in het verkeer reden geeft voor een hogere premie. Bestuurders die eens een ongeluk met verkeersletsel hebben veroorzaakt zouden dit volgens een derde ook financieel mogen voelen in de premie, terwijl recidive brokkenpiloten volgens 51% meer zouden moeten betalen voor hun autoverzekering. Slechts een op vijf Nederlanders vindt een hogere premie voor 70-plussers terecht en 27% is van mening dat jonge bestuurders tot 25 jaar meer moeten betalen voor hun hogere risico.

‘Uitsluiting lager opgeleiden slechte zaak’

Gevraagd naar hun mening over leeftijdsdiscriminatie door verzekeraars keurt 50% het af om autobezitters op basis van hun leeftijd uit te sluiten voor een autoverzekering. Een ruime minderheid (27%) is van mening dat verzekeraars bepaalde leeftijdsgroepen juist geen verzekering zouden moeten verstrekken. Minder verdeeld zijn Nederlanders over selectie op basis van opleidingsniveau. Met 81% vindt een grote meerderheid het een slechte zaak om mensen een verzekering op deze grond te weigeren; slechts 6% vindt het wel een logische afweging. 

Streven naar solidair en open beleid

Volgens Nanne ziet Univé het als taak om het lidmaatschap van haar coöperatie zo toegankelijk mogelijk te houden en is dat ook het uitgangspunt van haar autoverzekeringen. ‘Hoewel we als verzekeraar ook hogere autopremies moeten rekenen voor hogere risicoprofielen, sluiten we risicogroepen, zoals jonge bestuurders met een beperkte rijervaring of eigenaren van oudere auto’s, in principe niet uit. Daarnaast maken we geen onderscheid naar opleidingsniveau. Het doel is een zo solidair en open mogelijk acceptatiebeleid te hanteren, zonder dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid van premies.’ 

Individuele risico’s beperken

Om dit te realiseren zet Univé onder meer in op het helpen beperken van het individuele risico van verzekerden. ‘Veilig Op Weg, een appfunctie waarmee gebruikers bewust worden gemaakt van hun rijgedrag, is daar een voorbeeld van. En met een speciaal op hen afgestemd aanbod stimuleren we jonge autoverzekerden om een rijvaardigheidstraining te volgen,’ legt Nanne uit. ‘Vanwege premiekorting of andere verzekeringsvoordelen is dit voor hen persoonlijk aantrekkelijk. Maar bovenal hebben deze opties een positief effect op individueel rijgedrag en daarmee de verkeersveiligheid in het algemeen. En wanneer dat leidt tot minder autoschades, blijven onze autopremies betaalbaar voor al onze leden.’

Meer onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.