UK: Vrouwelijke directeuren financiële dienstverleners verdienen gemiddeld een derde van hun mannelijke collega’s

Britse directeuren werkzaam bij de 350 grootste financiële dienstverleners (FTSE-350) in Groot -Brittannië verdienen gemiddeld een jaarsalaris van  £ 722.000 (omgerekend ca 838.595 euro). Vrouwelijke directeuren bij dezelfde categorie bedrijven daarentegen krijgen beduidend minder betaald: gemiddeld £ 247.000  (286.853 euro), wat betekent dat de loonkloof maar liefst 65,8% bedraagt, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Fox and Partners, specialisten op het gebied van arbeids- en vennootschapsrecht. Desalniettemin geven deze cijfers volgens de onderzoekers aan dat er op dit vlak een langzame vooruitgang is geboekt in de promotie van vrouwen naar hoger betaalde leidinggevende posities

Het betalingsgat  tussen mannelijke en vrouwelijke directeuren bij  FTSE-350 financiële dienstverleners staat op bijna 66%. De cijfers uit het onderzoek suggereren dat er weliswaar een brede consensus bestaat over het belang van toenemende genderdiversiteit in de financiële dienstverlening, maar vooral ook dat dit nog tot uiting moet komen op de allerhoogste niveaus.  Uit onderzoek van Fox & Partners blijkt dat slechts 15% van de vrouwelijke directeuren een uitvoerende, leidinggevende functie bekleden. 86% van de vrouwelijke directeuren hebben dat niet, hebben minder uitvoerende bevoegdheden  en verantwoordelijkheden en worden mede daardoor ook lager   betaald dan hun mannelijke ‘tegenhangers’.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven de diversiteit binnen het bestuur te verbeteren bereid zijn om vrouwen non-executive functies te geven, maar vrouwen benoemt in hoger betaalde uitvoerende functie met meer verantwoordelijkheid en zeggenschap binnen de organisatie.  Bedrijven moeten zich er volgens de ondedrzoekers van bewust zijn dat het benoemen van vrouwen in dergelijke functies op zich  een stap in de goede richting is, maar ook dat het slechts een deel van het probleem aanpakt. “Ervoor zorgen dat vrouwen worden aangesteld in permanente senior executive posities zal  ertoe leiden dat ze meer invloed hebben op een senior,strategisch niveau en zal een grotere verandering op lange termijn creëren.”

Economische, sociale en bestuurlijke (ESG) vraagstukken staan ​​steeds hoger op de agenda van beleggers en genderdiversiteit vormt een belangrijk onderdeel van die beoordeling. ‘Bedrijven die tekortschieten, zullen dan ook daarvan de impact voelen. Er bestaat ook het risico van sekse-discriminatie en de kans op claims bij aanzienlijke loonverschillen en gebrek aan diversiteit in hogere functies, evenals een potentieel reputatierisico omtrent het diversiteitsvraagstuk ‘aan de top’.  

Een eerste stap voor bedrijven is volgens de onderzoekers om zich aan te melden bij het Treasury’s Women in Finance-charter. Door ondertekening van het charter, belooft een organisatie genderdiversiteit te promoten door:

• Een lid van het senior executive team hebben dat verantwoordelijk en aansprakelijk is voor

genderdiversiteit en inclusie;

• Interne doelen te stellen voor genderdiversiteit in het  senior management;

• Jaarlijks de voortgang publiceren ten opzichte van deze doelstellingen in rapporten op hun website;  

• de intentie hebben om ervoor te zorgen dat de beloning van het senior executive team gekoppeld is aan deze interne doelstellingen inzake genderdiversiteit.

 Catriona Watt, Partner bij Fox & Partners, reageert:  “Ondanks een grotere diversiteit bij de meer junior levels, worstelen financiële dienstverleners er  nog steeds mee  om die verschuiving op senior-executve niveau. Om veranderingen op de lange termijn te zien, moeten bedrijven zich ertoe verbinden stappen te ondernemen om daadwerkelijk te bevorderen dat op alle niveaus vrouwen beter kunnen doorstromen en uiteindelijk ook in senior executive functies terecht komen en gelijk betaald worden zodat de loonkloof verdwijnt. Directies en raden van bestuur  moeten openstaan ​​om zichzelf uit te dagen door eerlijke vragen te stellen over de barrières in hun organisatie, die voorkomen dat vrouwen de top bereiken. “