Transportpremies in eerste helft van dit jaar verder gestegen

De premies voor transportverzekeringen zijn in de eerste helft van 2021 verder gestegen, hoewel verzekeraars voor zeecasco’s en machinerieën die een stijging nodig hadden van 10% en meer, onder druk staan ​​om genoegen te nemen met meer bescheiden premieverhogingen voor renewals, volgens het laatste sectorrapport van Gallagher. Kopers profiteerden ook door de capaciteitsuitbreiding van de nieuwe verzekeraar Navium, ondersteund door Fidelis en geleid door Clive Washbourn, voorheen bij Beazley.

De casco- en machinebreukverzekeraars  ontweken het grootste deel van de schadelast  door de blokkering van het Suezkanaal door Ever Given eerder dit jaar, waarbij claims voornamelijk op P&I-lijnen vielen. Maar Gallagher zegt dat veel verzekeraars van casco’s en machines niet kijken ‘of’ ze te maken kwijgen met eens schade, maar ‘wanneer’, zeker in het licht van de toenemende omvang van grote containerschepen.

Gallagher voegt in het rapport toe dat de realiteit van de nieuwe IMO 2020-regelgeving over schonere brandstof “veel minder grof” is gebleken dan verwacht voor de scheepvaartindustrie en haar verzekeraars. De industrie maakte zich zorgen over een toename van het aantal claims voor machines en defecten door de overstap naar laagzwavelige brandstoffen en het gebruik van scrubbers voor uitlaatreiniging om aan de nieuwe regels te voldoen.  

“Het totale effect heeft tot nu toe niet voldaan aan de worstcasescenario’s”, zegt Ole Wikborg van Norwegian Hull Club in het Gallagher-rapport. Hij zegt dat dit grotendeels te maken heeft met de hoeveelheid voorbereiding door reders en operators op de nieuwe regelgeving. “Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen of de bezorgdheid over corrosie voor met een scrubber uitgeruste schepen zich zal voordoen, zijn er al enkele voorbeelden van ernstige corrosie geïdentificeerd. Corrosieclaims tot nu toe zijn ‘verre van alarmerend’, maar kunnen in de loop van de tijd oplopen als slijtageclaims. Zeecascoverzekeraars hebben het veel beter gedaan dan ze zelf hadden verwacht als het gaat om claims na IMO 2020. De scheepvaartsector heeft opnieuw bewezen zich zeer goed aan te passen aan de uitdagingen die gepaard gaan met de veranderingen die de sector worden opgelegd”, aldus Wikborg.