Swiss Re Institute over 1e helft 2021: Ernstige weerscalamiteiten drijven wereldwijde verzekerde NatCat-schades op naar bovengemiddeld niveau: $ 42 miljard


De geschatte verzekerde schadelast verliezen door natuurrampen zijn in de eerste helft van dit jaar met $ 42 miljard hoger dan het tienjaar-gemiddelde van $ 38 miljard en de op één na hoogste ooit gemeten verliezen voor een eerste halfjaar na 2011. “Winterstormen, intense hittegolven en zware overstromingen over de hele wereld blijven wijzen op de toenemende risico’s van secundaire risico’s, gevoed door de snelle stedelijke ontwikkeling en de klimaatverandering, zo blijkt uit de recente Sigma-study van het Swiss Re Institute

Een strenge vorstperiode in de wintermaanden, hagelstormen en bosbranden hebben bijgedragen tot een schadelast voor verzekeraars door natuurrampen van $40 miljard in de eerste helft van 2021, Dit is boven het tienjarig gemiddelde van $ 33 miljard en het op één na hoogste record voor een eerste helft na 2011, toen grote aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland in de eerste zes maanden van het jaar de schadelast  opdreven tot $ 104 miljard. Daarnaast hebben in de eerste helft van dit jaar door menselijke fouten veroorzaakte calamiteiten nog eens $ 2 miljard aan schade voor verzekeraars met zich meegebracht, 59% lager dan zowel de $ 5 miljard in  de eerste helft van 2020 als de gemiddelde schadelast in de afgelopen tien jaar. ”Minder dan gewoonlijk en waarschijnlijk een weerspiegeling van de resterende COVID-19-beperkingen”, aldus de onderzoekers. 

De economische schade viel daarentegen met $ 77 miljard 33% lager uit dan de $ 114 miljard in de eerste zes maanden van 2020 en ook lager dan het tienjaar-gemiddelde van $ 108 miljard. Natuurrampen zorgden voor $ 74 miljard aan economische schade (was vorig jaar $ 108 miljard; 10 jaar gemiddelde $ 102 miljard. Daarnaast brachten door menselijke fouten veroorzaakte calamiteiten  voor $ 3 miljard aan schade met zich mee voor de samenleving (was $ 6 miljard).

Martin Bertogg, Head of Cat Perils bij  Swiss Re, zegt in een toelichting: “De effecten van klimaatverandering manifesteren zich door middel van hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel, grilligere neerslagpatronen en grotere weersextremen. In combinatie met de snelle stedelijke ontwikkeling en de accumulatie van rijkdom in rampgevoelige gebieden leiden secundaire gevaren, zoals winterstormen, hagel, overstromingen of bosbranden, tot steeds hogere catastrofeschades. De ervaringen tot dusver in 2021 onderstrepen de toenemende risico’s van deze gevaren, waardoor steeds grotere gemeenschappen worden blootgesteld aan extreme klimaatgebeurtenissen. Zo bereikte de winterstorm Uri bijvoorbeeld de omvang van de schadebedragen die piekrampen zoals orkanen kunnen veroorzaken. De verzekeringssector moet zijn risicobeoordelingscapaciteiten voor deze minder gemonitorde risico’s uitbreiden om zijn bijdrage tot financiële veerkracht te handhaven en uit te breiden”

 Ernstige weersomstandigheden drijven verliezen door natuurrampen op

In februari leidde een periode van extreme koude in combinatie met zware sneeuwval en ijsophoping in de VS – winterstorm Uri genoemd – tot geschatte verzekerde schades van $ 15 miljard, het hoogste bedrag dat ooit voor een dergelijke gebeurtenis in de VS is geregistreerd en ongeveer 38% van alle geschatte verzekerde schadesdoor natuurrampen in de eerste helft van dit jaar. In juni werd Europa getroffen door noodweer met onweer, hagel en tornado’s, waardoor huizen en voertuigen in Duitsland, België, Nederland, Tsjechië en Zwitserland schade opliepen. De verzekerde schade als gevolg van deze calamiteit  wordt geraamd op $4.5 miljard.

Extreme hitte eind juni verbrijzelde temperatuurrecords in het westen van Canada en het noordwesten van de VS, met temperaturen van meer dan 45°C (113°F) gedurende opeenvolgende dagen. De hitte, in combinatie met ernstige droogte, leidde tot bosbranden die zich zuidwaarts tot in Californië verspreidden. In juli, aan het begin van de tweede helft van het jaar, werden Europa en China getroffen door zware overstromingen die verwoestingen aanrichtten en mensenlevens eisten. Verwacht wordt dat de overstromingen in Duitsland en zijn buurlanden aanzienlijke verzekerde verliezen zullen veroorzaken, die alleen al in Duitsland worden geraamd op 4,5 – 5,5 miljard euro. In China hebben zware overstromingen in de provincie Henan geleid tot verzekerde schadeclaims ten bedrage van $(1,7 miljard volgens de China Banking and Insurance Regulatory Commission. In augustus wakkerde extreme hitte bosbranden aan in Turkije, Griekenland en Italië, die naar verwachting tot verdere economische en verzekerde schades zullen leiden.

.

Jérôme Jean Haegeli, Chief Executive bij Swiss Re, verklaart: “Klimaatverandering is een van de grootste risico’s voor de samenleving en de wereldeconomie. De recente analyse van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN bevestigt de verwachtingen dat het weer in de toekomst extremer zal worden en dat er dringend actie moet worden ondernomen om de opwarming van de aarde te beperken. In samenwerking met de publieke sector speelt de herverzekeringssector een belangrijke rol bij het versterken van de veerkracht van gemeenschappen door ontwikkeling weg te leiden uit risicogebieden, door te investeren in aanpassing, door de verzekerbaarheid van activa op peil te houden en door beschermingskloven te verkleinen”.

Total economic and insured losses in H1 2021[2] and H1 2020

    H1 2021 H1 2020 Annual
change
H1 10-year average[3]
Economic losses   77 114 -33% 108
  Nat cat 74 108 -31% 102
  Man-made 3 6 -56% 6
           
Insured losses   42 41 4% 38
  Nat cat 40 35 13% 33
  Man-made 2 5 -59% 5