SUREbusiness wil via beursgang verzekeringsaanbod zakelijke risico’s verbreden

‘SUREbusiness gaat naar de beurs’. Met die woorden kondigde directeur Levent Türkmen vorig jaar april de komst van een beursafdeling aan. Met als doel een nog betere oplossing te kunnen bieden voor de in zijn ogen veel te beperkt beschikbare capaciteit en verzekeringsmogelijkheden voor zakelijke risico’s, een gegeven waarvan het intermediair volgens hem hinder ondervind in de praktijk van alledag. En om tevens de zijns inziens huidige inefficiëntie in de manier van werken en het zakendoen op de coassurantiemarkt aan te pakken. Beide zaken wil de serviceprovider voor de zakelijke markt verwezenlijken door onder leiding van de speciaal hiervoor aangetrokken Manager Beurs Arno Wijnands het in de afgelopen zes jaar zo succesvol gebleken businessmodel voor bedrijfsmatige verzekeringen uit te breiden met een beurstak zo vertellen zij in een dubbelinterview in  het recent Risk & Business Magazine


Volgens hen loopt het intermediair met betrekking tot een groot aantal risico’s in het MKB-segment tegen een  verschralend aanbod aan  en heeft daarvoor dringend behoefte aan meer dekkingscapaciteit. “Er zijn vandaag de dag voor hen en hun klanten op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen soms ronduit te weinig keuzemogelijkheden. Het aanbod is vaak onvoldoende. Dat komt mede doordat verzekeraars minder risicogestuurd opereren, maar steeds vaker vooral meer financieel gestuurd werken, meer gericht op zekerheid en rendement.”

Met de uitbreiding van zijn succesvolle businessmodel voor de volmachtmarkt met een beurstak denkt SUREbusiness zijn zakelijke businesspartners nog beter te kunnen ondersteunen. “Ik geloof ook voor beurzaken heilig in onze succesvolle drie pijler-aanpak van techniek (IT), (vak- en markt) kennis en assortiment. Een zestal verzekeraars heeft al capaciteit toegezegd en we hebben goede hoop dat we dat aantal de komende tijd verder kunnen uitbreiden”, aldus de nieuwe manager Beurs, die wellicht ten overvloede benadrukt dat SUREbusiness niet voor eigen rekening beurzaken gaat doen, maar uitsluitend als serviceprovider en sec als placing broker. Die garantie kunnen we de met ons samenwerkende kantoren geven.”

 ‘Naar de beurs’

  Türkmen vult aan: “Voor bepaalde risico’s de beschikbare capaciteit onvoldoende en zijn er te weinig keuzemogelijkheden. Ook biedt de vaak rigide opstelling van verzekeraars niet of nauwelijks interpretatieruimte voor maatwerk. Onze ambitie is dat de met ons samenwerkende kantoren voor alle zakelijke risico’s bij ons terecht kunnen. Als dat niet in de volmacht kan, dan maar op de beurs.”

 Uit een recente enquête onder onze kantoren is volgens hem nog eens overduidelijk naar voren gekomen dat er meer producten in het schap moeten komen. “Daartoe gaan we overigens wel een belangrijke stap zetten door het uitbreiden van het brand-aanbod in de vergelijking en – zeker zo belangrijk – door co-assurantie-oplossingen te bieden. De AFM vergunning en het VNAB lidmaatschap zijn reeds binnen. Verheugend is de steun voor ons initiatief van een aantal verzekeraars die inmiddels capaciteit hebben toegezegd en ook van de zijde van het intermediair horen we positieve en enthousiaste geluiden. Dat sterkt ons in de gedachte dat onze uitbreiding richting co-assurantiemarkt de juiste stap is. Niet in de laatste plaats doordat het intermediair enthousiast reageert op ons initiatief. Ze hebben gewoonweg een breder aanbod aan zakelijke producten nodig om hun klanten te bedienen.”

  Tot slot, wanneer zijn jullie tevreden met de beurspoot?  Het antwoord van Türkmen en Wijnands: “Wanneer we binnen die jaar een miljoen of tien aan premie halen uit de coassurantiemarkt. En uiteindelijk dat dat onze volmacht- en beursbusiness meer met elkaar in evenwicht komen.”

Het volledige artikel vindt u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/05/RB-2_2022.pdf