Stv: Vier van de 98 getoetste verzekeraars voldoen nog niet aan de Gedragscode Claimbehandeling

.

96% van de 98 getoetste verzekeraars voldoet aan de Gedragscode Claimbehandeling. Er zijn vier verzekeraars die ook na het vervolgonderzoek nog niet volledig voldoen aan deze gedragscode, meldt de Stichting toetsing verzekeraars (Stv).  

Het doel van de Gedragscode Claimbehandeling is dat verzekeraars hun klanten informeren over het proces van de claimbehandeling. Met claimbehandeling bedoelen we hoe de verzekeraar omgaat met de vraag (claim) om het verzekerde (schade)bedrag uit te keren. De Gedragscode Claimbehandeling legt een aantal voorschriften op aan verzekeraars met betrekking tot het schadebehandelingsproces

Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldoet 48% van de 98 getoetste verzekeraars aan de Gedragscode Claimbehandeling. “We constateerden vooral een issue bij de toetspunten wat de klant kan doen als hij niet eens is met een afwijzing van de claim, het vermelden van de reactietermijn voor de claimbehandeling en zich daaraan houden”, aldus Stv..

Verbetering

Verzekeraars die niet volledig voldoen aan een kerncode hebben een herstelmogelijkheid. Daarbij kunnen zij binnen de herstelperiode aantonen dat zij de geconstateerde tekortkomingen hebben opgelost. Een groot deel (92%) van de verzekeraars die in eerste instantie niet voldeden, heeft van deze herstelmogelijkheid gebruik gemaakt en zich aantoonbaar verbeterd. Na het vervolgonderzoek voldoet 96% van de getoetste verzekeraars aan de Gedragscode Claimbehandeling. Er zijn vier verzekeraars (4%) die na de herstelperiode nog niet volledig voldoen aan de gedragscode. Dit betreft voornamelijk het aantoonbaar behalen van de reactietermijnen. De verbetering door deze verzekeraars is een van de toegevoegde waarden van het onderzoek door Stv. “We bevestigen niet alleen waar wel of niet wordt voldaan aan de verplichtingen van de zelfregulering. We bevorderen met de toets en de herstelmogelijkheid vooral het waarmaken van het door verzekeraars