Stv: 9 van de 10 verzekeraars voldoen aan Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, PIFI en Gedragscode Persoonlijk onderzoek


In het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit hebben de verzekeraars zich gecommitteerd om het niveau van criminaliteitsbeheersing dusdanig hoog te houden dat de kans op fraude en overige criminaliteit zo klein mogelijk is. En ook om een effectieve en krachtige aanpak te hanteren. In het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) staat beschreven wat de regels en waarborgen zijn met betrekking tot het waarschuwingssysteem.

In de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek worden de uitgangspunten voor het instellen van een persoonlijk onderzoek beschreven, zoals de proportionaliteit en subsidiariteit.

Stv: “Wij hebben het onderzoek naar deze drie codes uitgevoerd in de periode juni 2021 tot en met april 2022. Aan het einde van het onderzoek voldoen 105 van de 116 (91%) getoetste verzekeraars aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, het PIFI en de Gedragscode Persoonlijk onderzoek. Er zijn elf verzekeraars die ook na het vervolgonderzoek nog niet volledig voldoen aan de getoetste onderdelen van de zelfregulering. Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldoen 39 (34%) van de getoetste verzekeraars aan de drie kerncodes. Verzekeraars die niet volledig voldoen aan een kerncode hebben een herstelmogelijkheid, waarbij ze binnen een bepaalde periode kunnen aantonen de geconstateerde tekortkomingen te hebben opgelost.” Het rapport van dit onderzoek vindt u hier.